De rekening-courant overeenkomst

21 februari 2020 Door: Richard Beverwijk

Het komt vaak voor dat een DGA (kleine) geldbedragen voor zijn B.V. voorschiet of andersom. Deze voorgeschoten bedragen worden meestal na korte tijd weer terugbetaald. Voor deze overboekingen gebruikt men een rekening-courant tussen de B.V. en de DGA. Om die te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de DGA een schriftelijke rekening-courant overeenkomst afsluit met zijn B.V.

De rekening-courant overeenkomst

De rekening-courant overeenkomst sluit de DGA in privé met zijn B.V. In de rekening-courantovereenkomst leggen zij vast dat zij de vorderingen en schulden die de DGA en de B.V. over en weer hebben, automatisch met elkaar worden verrekend. De rekening-courant is een aparte rekening binnen de boekhouding van de B.V.

Dat de DGA en de B.V. een rekening-courantovereenkomst afsluiten is vooral belangrijk voor de belasting. Wanneer er geen rekening-courantovereenkomst is, worden de overboekingen vanuit de B.V. naar de DGA in privé door de Belastingdienst namelijk als dividenduitkeringen aangemerkt. Hierover moet dan dividendbelasting worden betaald. Om dit te voorkomen dient u daarom een schriftelijke rekening-courantovereenkomst te sluiten die u aan de belastingdienst kunt laten zien als bewijs dat u een rekening-courantovereenkomst heeft gesloten.

Geen rente over de rekening-courant

Het grote voordeel van de rekening-courant is dat de DGA geen rente hoeft te betalen wanneer het saldo van de rekening-courant gedurende het hele jaar niet boven de 17.500 euro uitkomt. Als het saldo wel boven de 17.500 euro komt, dient wel rente te worden betaald. Deze rente wordt ook vastgelegd in de rekening-courantovereenkomst. Hiervoor kan de euribor-rente van de Europese Centrale Bank als richtlijn worden gebruikt.

Rekening-courant overeenkomst op zakelijke gronden 

De rekening-courant overeenkomst moet op zakelijke gronden worden afgesloten. Dit wil zeggen dat uw B.V. dezelfde voorwaarden aan u moet stellen als aan een derde die niet met de B.V. verbonden is. Het gaat er dan vooral over dat er afgesproken is tot welk bedrag geleend kan worden, er voldoende zekerheid wordt geboden, de rente zakelijk is, en dat er afspraken zijn opgenomen over de terugbetaling.

Lenen van de B.V.

De DGA kan naast de rekening-courant overeenkomst ook een lening aangaan met de B.V. Dit kan belastingtechnisch gunstiger zijn dan het uitkeren van loon of dividend. Het lenen van de eigen vennootschap moet net als de rekening-courant op zakelijke gronden gebeuren. Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de nieuwe Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking treden. In deze wet wordt geregeld dat de DGA die meer dan 500.000 euro van de eigen vennootschap leent, over dat deel box 2-belasting zal moeten betalen. De gedachte hierachter is dat het lenen en ‘belastingvrij’ opmaken van dat geleende geld wordt ontmoedigd.

U vindt onze rekening-courant overeenkomst hier.