Revenue-based financiering

29 april 2021 Door: Ruben Groeneveld

Financiering aantrekken voor een onderneming kan op verschillende manieren. De meest traditionele manier is het lenen van een geldbedrag bij de bank , waarbij meestal ook garanties en zekerheden worden verstrekt. Daarnaast wordt vaak geld ter beschikbaar gesteld in ruil voor aandelen (participatie). Een relatief nieuwe vorm van financiering is de revenue-based financiering. Deze vorm van financiering wordt vooral gebruikt als groeifinanciering, maar kan ook gebruikt worden voor het aantrekken van werkkapitaal.

Bij een revenue-based financiering leent een investeerder een geldbedrag uit aan een onderneming. Over deze lening wordt geen vaste rente betaald, maar een bepaald percentage van de omzet. Dit kan de omzet per maand, kwartaal of jaar zijn. Dit percentage ligt meestal tussen de 2 en de 8 procent. De terugbetaling van het geleende bedrag stopt bij een bepaald maximumbedrag. Dit bedrag noemt men de ‘Cap’. De Cap is een veelvoud van het oorspronkelijk geleende bedrag, bijvoorbeeld een factor 2 of 3. Er worden meestal geen garanties, zekerheden, afsluitprovisies of boetes afgesproken.

Ten opzichte van het lenen van geld bij de bank en het lenen van geld in ruil voor aandelen heeft de revenue-based financiering enkele voor- en nadelen. Een eerste voordeel is dat deze erg gemakkelijk en snel te regelen is, en dat er meerdere revenue-based financieringen na elkaar afgesloten kunnen worden. In tegenstelling tot een lening in ruil voor aandelen hoeft er ook geen zeggenschap in de onderneming afgestaan te worden, wat ook erg gunstig kan zijn voor de ondernemer. Daarnaast is de lening relatief snel afgelost als het bedrijf snel groeit.

Enkele nadelen zijn dat de revenue-based financiering meestal duurder is dan een lening bij de bank, zeker bij de huidige lage rentes. Dit komt omdat er geen garanties en zekerheden afgesproken worden. Een ander nadeel is dat de onderneming lang aan de lening vastzit wanneer de groei tegenvalt.

In onze webshop kunt u een model voor een geldleningsovereenkomst op basis van revenue-based financiering hier downloaden.