Royalty’s: wat zijn het?

10 mei 2022 Door: Cerena de Vries

In het vorige blog is kort gesproken over royalty’s. In dit blog wordt kort besproken wat het precies zijn, hoe ze berekend worden en wat voor soorten er zijn. Hierbij wordt de muzikant als voorbeeld voor een eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt. Royalty’s zijn betalingen die ten goede komen aan de eigenaar van een werk, voor het gebruik van dit werk. Een muzikant krijgt deze bijvoorbeeld in ruil voor het gebruik van zijn muziek door het label.

Royalty’s: de definitie

Royalty is een percentage van de netto-opbrengsten van de exploitatie van de Opnamen. Onder de netto-opbrengst wordt verstaan alle inkomsten die door de platenmaatschappij worden gerealiseerd met de muziekopname, na aftrek van de kosten of lasten die aan de productie van de opname, de terbeschikkingstelling of de promotie van de opname aan het publiek zijn verbonden.

Het recht op royalty’s is ook opgenomen in de wet:

“ De maker heeft recht op een in de overeenkomst te bepalen billijke vergoeding voor de verlening van exploitatiebevoegdheid. “ – Artikel 25c Auteurswet.

Billijke vergoeding?

In de Auteurswet is te lezen dat het gaat om een billijke vergoeding. Maar waar hangt de hoogte van het percentage doorgaans vanaf?

  • Het financiële risico dat het label loopt: zoals in het vorige blog besproken loopt het label bij de licentieovereenkomst lager financieel risico dan bij de artiestenovereenkomst, waardoor het percentage doorgaans hoger zal zijn;
  • De populariteit van de artiest;
  • De exclusiviteit van het recht: mag de muzikant ook nieuwe muziek maken voor een andere partij? Mag de muzikant ook licenties afgeven van hetzelfde werk aan een andere partij?

In het algemeen is de vergoeding een percentage tussen de 4% en 20%.

Vier soorten royalty’s

In de volksmond spreken we eigenlijk altijd van royalty’s als overkoepelende term, maar er zijn grofweg vier soorten royalty’s.

We hebben de mechanische royalty’s, deze zijn  gegenereerd voor de fysieke en digitale reproductie en distributie van auteursrechtelijke beschermde werken. Een platenlabel betaalt bijvoorbeeld een mechanische royalty aan een songwriter elke keer dat de muziek op een cd wordt gedrukt.

Daarnaast zijn er ook royalty’s van publieke presentaties. Hieronder vallen de opbrengsten die gegenereerd zijn door het uitvoeren, opnemen, spelen of streamen van auteursrechtelijk beschermde werken.

Verder hebben we ook nog de synchronisatie royalty’s, dit zijn royalty’s gegenereerd wanneer auteursrechtelijk beschermde muziek gekoppeld wordt aan visuele media. Hierbij kunt u denken aan commercials, films, televisieprogramma’s en videogames.

Tot slot bestaan er ook nog print muziek royalty’s, hier is tegenwoordig minder sprake van, maar dit is van toepassing wanneer auteursrechtelijk beschermde muziek getranscribeerd wordt naar een gedrukt stuk, bijvoorbeeld bladmuziek, en dan is gedistribueerd.

Voorbeeld contracten

In onze webshop bieden wij voor muzikanten een voorbeeld platencontract aan waarin een royalty bepaling is opgenomen. Verder bieden wij voor productontwerpers ook een royaltyovereenkomst aan, deze royaltyovereenkomst wordt gesloten tussen ontwerper en producent.