Maximale betalingstermijn naar 30 dagen?

25 april 2019 Door: Lucas van Gilst

MKB’ers en ZZP’er die leveren aan grote bedrijven moeten sneller betaald krijgen. Sinds 1 juli 2017 geldt een betalingstermijn van 60 dagen. Omdat sinds invoering van die wet grote ondernemingen hun betalingstermijn zijn gaan oprekken naar 60 dagen heeft de staatssecretaris van Economische Zaken op 24 april 2019 laten weten te overwegen de betalingstermijn te willen verkorten naar 30 dagen. Voor de overheid geldt al langer een maximale betaaltermijn van 30 dagen.

Oproep MKB-Nederland

Met een verkorting van de betalingstermijn komt de staatssecretaris brancheorganisatie MKB-Nederland tegemoet. Op 23 april 2019 riep MKB-Nederland in een brief aan de staatssecretaris op om de betaaltermijn voor grote ondernemingen te beperken tot 30 dagen.

Handelsrente

Overeenkomsten waarbij grote bedrijven een betaaltermijnen langer dan 30 dagen overeenkomen, zullen na invoering van de nieuwe betalingstermijn nietig worden verklaard. De betaaltermijn zal dan van rechtswege worden omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Indien de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Incassoservice

Uit een onderzoek van Graydon van het najaar van 2018 blijkt dat ondernemingen die worden geconfronteerd met onbetaalde facturen steeds vaker afzien van het incasseren hiervan omdat de kosten daarvan te hoog zijn. Dat zou betekenen dat het loont om facturen lang open te laten staan of deze helemaal niet te betalen. Omdat wanbetaling niet mag worden beloond hebben wij een incassoservice ontwikkeld. Met deze incassoservice kunt u uw debiteuren vanaf € 69,- een advocatenbrief laten sturen. Onze ervaring is dat meer dan 90% van de openstaande facturen na het versturen van die brief alsnog worden betaald. Deze incassoservice is volledig online en is eenvoudig zelf in te vullen. Onze advocaten versturen binnen 1 dag de advocatenbrief aan uw debiteur. Wilt u meer weten, lees dan hier verder onze deze nieuwe dienst.