Status nieuwe Wet Franchise

13 december 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wat is de status van de nieuwe Wet Franchise? Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Franchise is op 12 juli 2019 door minister Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat naar de Raad van State gestuurd. Minister Keijzer zei daarbij dat zij hoopte het wetvoorstel nog voor het einde van 2019 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. De nieuwe Franchisewet zal de positie van franchisenemers ten opzichte van franchisegevers aanzienlijk versterken.

De laatste maanden is het stil rondom de nieuwe Franchisewet. De reden hiervoor is dat de afdeling Advisering van de Raad van State bezig is om de wet te controleren. De Raad van State bekijkt alle wetsvoorstellen en controleert bijvoorbeeld of zij uitvoerbaar zijn, en of zij niet strijdig zijn met de Grondwet. Het advies van de Raad van State wordt op korte termijn verwacht. Wanneer dit advies positief is, zal het wetsvoorstel snel naar de Tweede Kamer worden opgestuurd. Als de Raad van State negatief adviseert zal de minister het wetsvoorstel eerst weer bij de ministerraad moeten brengen. Toch is in beide scenario’s het plan dat het wetsvoorstel nog voor 2020 naar de Tweede Kamer wordt opgestuurd. De Tweede Kamer zal er dan in de loop van 2020 over stemmen.

De nieuwe Wet Franchise bevat veel nieuwe regels die de positie van de franchisenemer versterken. Dit is ook een belangrijk doel van de nieuwe wet. Zo moeten de franchisegever en de franchisenemer zich voortaan gedragen als ‘goed franchisegever en goed franchisenemer’. Die plicht wordt verduidelijkt door een informatieplicht, verschillende inhoudelijke eisen aan de franchiseovereenkomst en verplicht overleg. Lees over alle nieuwe regels onze blog van augustus dit jaar.

Wanneer de wet in werking treedt, zal dat gevolgen hebben voor uw franchiseovereenkomst. Zodra duidelijk is wanneer de nieuwe wet ingaat passen wij de huidige voorbeeld franchiseovereenkomst aan en komt deze beschikbaar in de webshop. Tot die tijd kunt u nog van het huidige model gebruikmaken.

Voor alsnog is de status van de nieuwe Wet Franchise als volgt: de adviesaanvraag is in behandeling bij de Raad van State.