Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

22 april 2020 Door: Richard Beverwijk

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de huurwetgeving.

Op 21 april 2020 is de spoedwet ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal na publicatie in het Staatsblad (naar verwachting deze week) in werking treden. Vanaf dat moment is het mogelijk om huurcontracten die eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 voor een korte tijd van maximaal 3 maanden te verlengen maar niet tot een later datum dan 1 september 2020. Onder de normale wetgeving is het alleen mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot een huurcontract voor onbepaalde tijd.

De reden voor het opstellen en aannemen van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is dat het ten tijde van de coronacrisis voor huurders lastig is om een nieuwe woning te vinden. De reden daarvan kan bijvoorbeeld zijn een ontslag of het moeten werken van dubbele diensten in de zorg. Ook kan het voor de verhuurder lastig zijn om een nieuwe huurder te vinden. De Tijdelijke wet voorkomt dat huurders tijdens de coronacrisis hun huis moeten verlaten. Indien de coronacrisis langer aanhoudt dan 30 juni kan de spoedwet eenmalig worden verlengd. De termijn van 1 september 2020 wordt dan verlengd tot 1 oktober, 1 november of 1 december 2020.

De huurder moet de verlenging aanvragen bij de verhuurder. De verhuurder moet hiermee instemmen, tenzij sprake is van specifiek in de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten genoemde gevallen. Voorbeelden van deze gevallen zijn dat als voor 1 april 2020 al afspraken zijn gemaakt om de woning te slopen, verkopen of renoveren. Ook hoeft de verhuurder niet in te stemmen als hij zelf in de woning wil gaan wonen, of wanneer de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.

De Tijdelijke wet brengt geen verandering in de verplichting van de verhuurder om het einde van de tijdelijke huurovereenkomst tijdig aan te zeggen. In de aanzegging zal de verhuurder de huurder moeten wijzen op de mogelijkheden die de Tijdelijke wet biedt. In onze webshop vindt u een Aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst die voldoet aan de eisen van de spoedwetgeving.