Tips voor het gebruik van voorbeeldcontract Huurkoop huis

25 oktober 2017 Door: Richard Beverwijk

De modelcontracten voor de huurkoop van onroerende zaken (huurkoop huis of huurkoop bedrijfsruimte) worden momenteel zeer regelmatig verkocht via de webshop. Kennelijk is er sinds de nieuwe wetgeving met betrekking tot de huurkoop van onroerende zaken in werking is getreden veel vraag naar deze constructie. Dat is op zich niet raar, want huurkoop is een interessant alternatief voor een bancaire financiering van vastgoed. Maar ondanks het feit dat de regels sinds 1 januari 2017 eenvoudiger zijn geworden, blijft het complexe materie. Vandaar dat hieronder enkele tips worden gegeven voor het juiste gebruik van het voorbeeldcontract Huurkoop van een huis.

  • Controleer of op het huis geen recht van hypotheek rust vanwege een bancaire financiering. Niet alleen zal dit recht van hypotheek bij juridische levering aan huurkoper moeten worden doorgehaald, maar als er nog een schuld aan de bank is, dan zal de huurverkoper voor de verkoop de toestemming van de bank nodig hebben.
  • De overeenkomst van huurkoop huis door een particulier (consument) moet notarieel worden vastgelegd. Zolang deze notariële akte niet in de openbare registers is ingeschreven is de huurkoper niet beschermd tegen faillissement van de huurverkoper of dubbele verkoop door de huurverkoper.
  • Deze bescherming kan tijdelijk worden verkregen door de schriftelijke huurkoopovereenkomst alvast in te schrijven in de openbare registers. Dit is ook de meerwaarde van een schriftelijke overeenkomst voordat de notariële akte is opgemaakt. Dit valt de vergelijken met de ondertekening van een ‘voorlopig’ koopcontract bij een gewoon koophuis.
  • Het opstellen en inschrijven van een schriftelijke huurkoopovereenkomst laat de verplichting om de huurkoop van een woning te laten vastleggen in een notariële akte onverlet. Kies hiervoor een notaris die al ervaring heeft opgedaan met deze constructie onder de nieuwe wetgeving. Wij kunnen u eventueel namen doorgeven van notarissen waarvan wij weten dat zij verstand hebben van deze materie.
  • De huurkoper kan op grond van de wet de huurkooptermijnen altijd vervroegd aflossen, maar net als bij een bankfinanciering is het toegestaan dat de huurkoper dan een vergoeding bedingt, welke vergoeding echter niet hoger mag zijn dan het financieel nadeel van de huurverkoper.
  • De huurverkoper mag in het modelcontract huurkoop huis opnemen dat reeds betaalde huurkooptermijnen niet worden terugbetaald bij ontbinding wegens wanprestatie van de huurkoper, maar de huurverkoper mag daardoor niet in een betere situatie komen te verkeren dan bij voortzetting van de overeenkomst. Stel dat de huurkoopsom voor 90% is afgelost, dan zou het natuurlijk zeer onredelijk zijn dat de huurverkoper dit bedrag en het huis zou mogen houden. In dit geval zal verrekening moeten plaatsvinden, hiervan kan in het contract niet worden afgeweken.
  • Dit voorbeeldcontract is toe te passen voor de huurkoop van een huis of appartement door een particulier. Een recreatiewoning wordt ook gezien als een woning in de zin van deze wetgeving, een woonboot niet.

In deze webshop vindt u overigens ook een voorbeeldcontract voor Huurkoop bedrijfsruimte.