Tips voor het uitlenen van geld

4 februari 2021 Door: Ruben Groeneveld

Het uitlenen van geldbedragen aan ondernemingen komt veel voor. Tijdens de huidige coronacrisis hebben veel bedrijven een tekort aan liquide middelen en kunnen zij wel een lening gebruiken. In dit blog leest u enkele handige tips die u kunt gebruiken wanneer u van plan bent om geld uit te lenen.

Tips voor geld uitlenen

  1. Ga na of u het geld kan missen

De allereerste vraag die u uzelf moet stellen als u eraan denkt om geld uit te lenen, is of u het geld zelf wel kunt missen. Er is namelijk altijd een risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Komt u in dat geval zelf in financiële problemen? Zo ja, dan bent u misschien niet de juiste persoon om het geld uit te lenen.

  1. Verdiep je in de lener

Het is belangrijk dat u onderzoek doet naar de (financiële situatie van) de lener voordat u geld gaat uitlenen. Allereerst is het van belang dat degene die uw geld wil lenen een goede kredietwaardigheid heeft, omdat u anders het risico loopt dat de lening niet wordt terugbetaald. Via bepaalde sites kunt u de kredietwaardigheid van de beoogde lener checken. Wees u er wel van bewust dat deze sites voornamelijk gebruik maken van (openbare) gegevens (financiële cijfers). De cijfers zijn vaak achterhaald of verouderd en geven daarom geen actueel beeld van de financiële situatie. Ga dus nooit blind af op wat de sites over de kredietwaardigheid melden, maar zie het als een hulpmiddel.

Check daarnaast ook de rechtsvorm die de lener hanteert. Wanneer u te maken heeft met een BV kunt u bijvoorbeeld geen aanspraak maken op het privévermogen van de ondernemer, terwijl dit bij een eenmanszaak wel kan.

Een andere belangrijke vraag om uzelf te stellen is wat de lener van plan is met de lening. Als de lener een goede bestemming heeft voor het geleende geld neemt het risico op wanbetaling af. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de lener een goed businessplan heeft en het geldbedrag nodig heeft voor een investering om zijn of haar bedrijf verder te laten groeien. Wanneer de reden voor de lening echter vaag is, is dit vaak een teken van onderliggende geldproblemen van de lener. De lening is dan slechts een tijdelijke oplossing en het risico op wanbetaling is dan een stuk groter.

  1. Leg de afspraken schriftelijk vast

Wanneer u besluit geld uit te lenen is het raadzaam duidelijke schriftelijke afspraken te maken met uw debiteur. Denk hierbij aan de hoogte van het geldbedrag, de rente en de aflossingstermijn van de lening. De afspraken kunt u vastleggen in een geldleningsovereenkomst. In dit document erkent de debiteur het openstaande bedrag te zijn verschuldigd (de schuldbekentenis) en staan de afspraken over de betaling van deze schuld (de betalingsregeling). Meer weten over de voordelen van een geldleningsovereenkomst (schuldbekentenis met betalingsregeling)? Lees dan deze blog!

  1. Zekerheden bij uitlenen van geld

Het is nooit helemaal zeker dat uw debiteur de lening terugbetaalt. Een manier om ervoor te zorgen dat u in die situatie niet met lege handen staat is het verkrijgen van zekerheden. De zekerheden op goederen of rechten van de lener zijn de zogenaamde zakelijke zekerheden. Als u een zekerheidsrecht vestigt op een goed of een recht kan u zich daar met voorrang op verhalen wanneer uw debiteur failliet gaat. Zekerheden worden veel gebruikt bij het uitlenen van geld.

  • Pand en hypotheek

Een zekerheidsrecht op een roerende zaak of op een vordering wordt het pandrecht genoemd. Bij onroerende goederen dient u een hypotheekrecht te vestigen. Een pandakte voor roerende zaken vindt u hier. Een pandakte voor vorderingen vindt u hier.

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid en borgtocht

Naast de zakelijke zekerheden bestaan persoonlijke zekerheden. De meest bekende daarvan is het afspreken van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de terugbetaling van de lening. Dit betekent dat wanneer de BV van de debiteur de lening niet meer terug kan betalen, de uitlener zich rechtstreeks kan verhalen op het privévermogen van de debiteur. Een ander persoonlijke zekerheid is de borgtocht. Indien bijvoorbeeld geld wordt uitgeleend aan een BV, kan de uitlener daaraan de voorwaarde verbinden dat een derde (bijvoorbeeld een familielid van de DGA van de BV) borg staat. Het gevolg is dat indien de lener de lening niet terugbetaalt, de uitlener dit familielid in privé kan aanspreken om de lening terug te betalen. Klik hier voor een geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht. Bent u op zoek naar een geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht? Klik dan hier.