Uitstel handhaving Wet DBA

24 januari 2017 Door: Richard Beverwijk

Zoals bekend is de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Dit wordt de implementatieperiode genoemd. Tijdens deze periode wordt de Wet DBA niet gehandhaafd. Maar wat als de Belastingdienst na afloop van deze implementatieperiode wel begint met handhaven, kan zij dan met terugwerkende kracht alsnog over de periode van 1 mei 2016 tot 1 januari 2018 boetes of naheffingen opleggen?

Uit de eerste brief van de Staatssecretaris Wiebes over de opschorting van de Wet DBA kon worden afgeleid dat dit niet de bedoeling was, maar voor veel opdrachtgevers en zzp-ers was dit onvoldoende duidelijk, waardoor er onrust is ontstaan. De Staatssecretaris heeft medio januari 2017 nogmaals een brief verstuurd over dit onderwerp, waarin hij zeer duidelijk maakt dat de Belastingdienst na afloop van de implementatieperiode niet met terugwerkende kracht gaat handhaven over de periode 1 mei 2016 tot in ieder geval 1 januari 2018. Een uitzondering geldt voor de kwaadwillende opdrachtgever of zzp-er, dit zijn de gevallen waarin wordt geopereerd in de context van opzet, fraude of zwendel. Onzekerheid over de vraag of sprake is van een gezagsrelatie valt hier uiteraard niet onder.