Valutarisico bij internationale contracten

18 juni 2018 Door: Richard Beverwijk

Partijen die zaken doen over de grens kunnen worden geconfronteerd met een valutarisico. De koersen van verschillende valuta schommelen altijd waardoor er een risico kan ontstaan, zeker indien er veel tijd zit tussen het sluiten van een contract en de betaling van de prijs.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een goederen worden gekocht, welke pas veel later worden geleverd en betaald. Als op moment van betaling de koers van de betreffende munt fors is gedaald, dan ontvangt de verkoper feitelijk een lagere prijs. Dit risico kan zich ook voordoen bij de levering van diensten tegen betaling van vreemde valuta, als sprake is van een meerjarig contract. De service fee is dan ook onderhevig aan het valutarisico.

Valutarisico beperken

Een valutarisico kan worden beperkt door vreemde valuta aan te houden of door een verzekering voor dit risico te sluiten, maar dat is niet altijd een optie. Je kunt een valutarisico ook contractueel beperken door een speciale valuta-clausule op te nemen. Er zijn verschillende soorten clausules mogelijk:

  1. Vrije valutakeuze: een clausule waarbij de ontvangende partij mag bepalen in welke valuta hij wordt betaald. Feitelijk wordt het risico dan volledig bij de wederpartij gelegd.
  2. Valuta-switch: dit wil zeggen dat de prijs in beginsel wordt berekend in valuta X, maar als de koers van X te veel daalt of stijgt, dan zal de prijs worden berekend in valuta Y.
  3. Risico-verdeling: partijen kunnen in het contract expliciet opnemen wie het valuta-risico op zich neemt, de betaler of de ontvanger. Partijen kunnen het risico ook delen.
  4. Freezing: hiermee spreken partijen af dat zal worden afgerekend in valuta X, tegen de koers per contractdatum, ongeacht de koersdalingen – of stijgingen die daarna plaatsvinden (bevriezen van de koers).
  5. Trigger-clausule: dit is een clausule waarbij automatisch een aanpassing van de prijs in werking treedt, als de koers met een bepaald percentage of meer dan een bepaalde bandbreedte daalt of stijgt ‘(de trigger’).

Voorbeeld trigger-clausule

Voordeel van de trigger-clausule is dat het beide kanten op werkt (koersdaling of koersstijging). Een partij wordt dus behoedt tegen een forse koersval van de valuta van het land van de wederpartij, maar tevens wordt voorkomen dat te veel profijt wordt getrokken van een koersstijging. Hieronder een voorbeeldtekst voor een trigger-clausule:

All prices are based on the contractual rate of exchange, where EUR 1 is equal to USD ….. (the rate of exchange of the USD on the signing date). If, at the date of actual payment, the exchange rate of the USD quoted by the Dutch National Bank, differs from the contractual rate of exchange by 10% percent or more, the prices in USD shall be adjusted upwards or downwards to realize the same amount in EUR as if the contractual rate of exchange was used.