Vijf tips bij het treffen van een betalingsregeling

26 februari 2019 Door: Lucas van Gilst

Wilt u met uw debiteur een betalingsregeling treffen? Kijk dan eerst naar de volgende 5 tips.

1. Laat uw debiteur een schulderkenning doen

Gaat u een betalingsregeling treffen? Laat u debiteur dan erkennen welk bedrag hij is verschuldigd. Voordeel hiervan is dat indien de debiteur de betalingsregeling niet mocht nakomen, u uw vordering eenvoudiger kunt incasseren door de schulderkenning. U hoeft niet meer met uw debiteur in discussie over de hoogte van uw vordering.

2. Leg vast welke aflossingstermijnen gelden en op welk rekeningnummer er betaald moet worden

Maak duidelijke afspraken over de aflossingstermijnen. Leg dus vast wanneer de eerster termijn uiterlijk moet zijn betaald en elke volgende termijn. Een voorbeeld hiervan is dat uw debiteur maandelijkse voor elke 20e van de maand moet betalen. Geef duidelijk aan op welk rekeningnummer uw debiteur dient te betalen.

3. Leg de hoogte van periodieke aflossingen vast

Uiteraard moet u ook vastleggen wat het bedrag is dat uw debiteur periodiek moet betalen. Een voorbeeld hiervan is dat uw debiteur zal betalen in “maandelijkse termijn van € 500,-“.  Indien er wettelijke of handelsrente wordt gerekend of indien uw debiteur de kosten van het treffen van de betalingsregeling moet betalen, dient u daar ook heldere afspraken over te maken. Bij wat lastiger te berekenen periodieke aflossing raad ik aan om als bijlage bij de betalingsregeling een aflossingsschema te maken waarin wordt opgenomen welke bedragen wanneer betaald moeten worden.

4. Leg vast dat bij het uitblijven van (tijdige) betaling de betalingsregeling van rechtswege komt te vervallen

Maak altijd de afspraak dat de betalingsregeling “per direct en zonder nadere aankondiging in zijn geheel opeisbaar wordt” indien de debiteur een termijn niet of niet tijdig betaalt. Indien u dat niet doet, dan moet u uw debiteur eerst in gebreke stellen en bij elke keer dat hij niet tijdig betaalt een redelijke termijn geven om de betalingsregeling alsnog na te komen. In dat geval verliest u tijd indien een snel een incassozaak wil opstarten voor het geval uw debiteur een termijn niet tijdig betaalt.

5. Laat uw debiteur de betalingsregeling altijd bevestigen voor akkoord

U wilt er zeker van zijn dat uw debiteur heeft ingestemd met de betalingsregeling. Vraag u debiteur daarom altijd om een handtekening onder de schriftelijke betalingsregeling te zetten. Een alternatief is om de betalingsregeling per e-mail aan uw debiteur te bevestigen en hem te vragen een reply op deze e-mail te sturen. In deze reply moet uw debiteur aangeven  dat hij akkoord is met de betalingsregeling.

Voorbeeld betalingsregeling

Gaat u een betalingsregeling treffen of wilt u uw debiteur een aanbod voor een betalingsregeling doen. Bestel dan onze voorbeeldbrief met een aanbod van een betalingsregeling. Deze kunt u voor € 15,- downloaden in onze webshop en daarna eenvoudig verder zelf invullen en opsturen aan uw debiteur.

Incassoservice

Wil uw debiteur geen betalingsregeling overeenkomen, dan kunnen onze gespecialiseerde incassoadvocaten het incassotraject voor u verzorgen. U kunt al vanaf € 69,- ex BTW gebruik maken van onze incassoservice.