Wanneer heb je een directiereglement nodig?

22 februari 2018 Door: Richard Beverwijk

Directiereglement model nodig? Download het hier: Directiereglement met RvC

Een directiereglement (ook wel directiestatuut genoemd) is een veelvoorkomende term binnen de ondernemingsrechtpraktijk. Maar wat is het eigenlijk en wanneer heeft een onderneming dit nodig?

Wat is een directiereglement?

Een directiereglement of directiestatuut is een schriftelijk of digitaal document waarin staat beschreven hoe de directie functioneert, wat de taken van de directie zijn en op welke wijze de taken binnen de directie zijn verdeeld. Het directiereglement wordt opgesteld door de directie in overleg met een ander orgaan van de BV, meestal de algemene vergadering van aandeelhouders.

Via het directiereglement kunnen de aandeelhouders extra invloed uitoefenen op het bestuur van de onderneming, bijvoorbeeld door te bedingen dat een wijziging van de taakverdeling binnen de directie eerst moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Ook kan in het directiestatuut worden opgenomen dat bepaalde bestuursbesluiten of overeenkomsten met derden vooraf goedgekeurd moeten worden door de aandeelhouders.

Soms wordt de rol van de aandeelhouders overgenomen door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt dan het reglement op in samenspraak met de directie en het is ook de RvC die dan in de hiervoor genoemde gevallen goedkeuring moet verlenen aan bestuursbesluiten. Maar het komt op hetzelfde neer, via het directiereglement kan meer controle worden uitgeoefend over de directie.

Wanneer heb je een directiereglement nodig?

Een directiestatuut wordt daarom vooral gebruikt in het geval het bestuur zelfstandig kan opereren en de aandeelhouders op enige afstand zitten. Als één of meer van de bestuurders tevens aandeelhouder zijn, dan is er een directe verbinding tussen het bestuur en de aandeelhouders. In die situatie kunnen afspraken over de bevoegdheid van het bestuur eventueel worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Als alle bestuurders ook aandeelhouders zijn, dan is een directiestatuut niet beslist nodig.

Naast de verdeling van werkzaamheden en het begrenzen van bevoegdheden wordt in een directiereglement ook omschreven hoe de vergaderingen van het bestuur worden vormgegeven en wat er gebeurt als de stemmen binnen de directie staken.

In onze webshop vindt u een algemeen voorbeeld Directiereglement BV en een model voor een Directiereglement met RvC.