Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het gebruiken of hebben van algemene voorwaarden betekent nog niet dat zij direct van toepassing zijn. Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden moet namelijk aan enkele wettelijke vereisten worden voldaan. Het uitgangspunt hierin is: snelle toepasselijkheid, maar een strenge toetsing. Hieronder volgt een kort stappenplan om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  1. Algemene voorwaarden van toepassing verklaren (aanbod)

Voor de vraag hoe algemene voorwaarden overeengekomen moeten worden gelden de normale regels van het overeenkomstenrecht. Er moet dus sprake zijn van een aanbod en aanvaarding.  Ten eerste moeten de algemene voorwaarden dus van toepassing worden verklaard, oftewel het aanbod. Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden is redelijk eenvoudig te bereiken door op al uw correspondentie te vermelden dat op uw overeenkomsten de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  1. Akkoord van wederpartij (aanvaarding)

De wet stelt dat de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden moet hebben aanvaard. De aanvaarding kan uitdrukkelijk zijn (denk aan het aanvinken van een akkoord op een website), maar kan ook stilzwijgend gebeuren. De wet stelt verder geen eisen: een overeenkomst kan namelijk in principe vormvrij worden aangegaan.

  1. Voldoen aan de terhandstellingsplicht

Omdat de regels van aanbod en aanvaarding weinig eisen stellen zullen algemene voorwaarden over het algemeen snel van toepassing zijn. Het is echter belangrijk dat de wederpartij weet waar hij mee instemt. Daarom is er een terhandstellingsplicht in de wet opgenomen. De wederpartij moet de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand stellen. Dit kan dus niet pas bij het sturen van de factuur. Het is van groot belang dat voldaan wordt aan de terhandstellingsplicht, omdat een gebrek in de terhandstellingsplicht kan leiden tot vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden. Dit betekent dat uw wederpartij de voorwaarden kan vernietigen, waardoor ze niet op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit bedoelen we met de strenge toetsing.

De terhandstelling kan op meerdere manieren plaatsvinden. Als de overeenkomst langs de elektronische weg is afgesloten, moeten de algemene voorwaarden ook via de elektronische weg ter hand worden gesteld. Als de overeenkomst op de ‘normale’ manier tot stand is gekomen, moeten zij ook fysiek ter hand worden gesteld. In sommige specifieke gevallen is deze terhandstelling niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kopen van een vervoersbewijs in het openbaar vervoer. In dat geval moet worden verwezen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden.

Handleiding gebruik algemene voorwaarden

Wilt u een zeer gedetailleerde uitleg voor het gebruiken van algemene voorwaarden? Zie dan onze Handleiding gebruik algemene voorwaarden. Sluit u uw overeenkomsten online? Gebruik dan de Handleiding gebruik algemene voorwaarden online.