Wat is de status van de ePrivacy Verordening (ePV)? 

13 mei 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wat is de ePV? 

Veel ondernemers hebben wel eens te maken met de Telecommunicatiewet. Ondernemers die gebruik maken van een website kennen deze wet waarschijnlijk als de Cookiewet. De Telecommunicatiewet is een uitwerking van de Europese E-Privacyrichtlijn uit 2002.

De Europese Commissie is al jarenlang van plan om de telecomwetgeving van de lidstaten verder gelijk te trekken (harmonisatie) in de e-Privacy Verordening. Dit voorstel vindt u hier. Europese verordeningen werken in tegenstelling tot richtlijnen direct door in de rechtsorde van de lidstaten, waardoor de ePV de Telecommunicatiewet dus vervangt.

De ePrivacy Verordening lijkt op het eerste gezicht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 officieel van kracht is. Deze verordening regelt de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden.  

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de AVG, die zich toespitst op privacybescherming in online-communicatie. Hierbij moet u denken aan de bescherming van persoonsgegevens door aanbieders van diensten als email, sms, WhatsApp en Facebook Messenger. De ePV regelt ook de manier waarop zij data verwerken. Hieronder valt onder andere het gebruik van cookies en andere ‘tracking’ methoden. De Europese Commissie wil met de nieuwe verordening de huidige, onduidelijke cookie-wetgeving vereenvoudigen. Ook geeft de ePV regels over niet-persoonlijke data, zogenaamde ‘metadata’. Over al deze onderwerpen geeft de AVG al de algemene regels, die in de ePV worden uitgewerkt tot duidelijke specifieke verplichtingen. 

Status van invoering van de ePV 

In januari 2017 kwam de Europese Commissie met het conceptvoorstel van de ePV. Het originele plan was om de ePV samen met de AVG van kracht te laten gaan in mei 2018. Het conceptvoorstel is echter nog steeds niet goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Er wordt verwacht dat het Europees Parlement na de verkiezingen van 23 mei verder discussieert over de definitieve versie van de ePV, alvorens deze goed te keuren. Over de datum van inwerkingtreding valt nog weinig zinnigs te zeggen. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen rondom de ePV uiteraard op de hoogte.