Klachtenregeling Voorbeeldcontract.nl

1. Indiening klachten

1.1 Indien u niet tevreden bent over onze documenten en/of dienstverlening kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht op de volgende manieren bij ons dienen:

  • per e-mail: info@beverwijkvangilst.nl
  • per brief: Voorbeeldcontract.nl, t.a.v. de afdeling klachten, Vondellaan 22, 3521 GD Utrecht
  • telefonisch: 0302819620.

1.2 Klachten over onze documenten en/of dienstverlening dienen binnen 14 dagen nadat u de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk bij ons te worden ingediend.

1.3 De Europese wetgeving verplicht alle webwinkels om in de webshop de volgende link op te nemen ter verwijzing naar het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er echter rekening mee dat wij niet zijn aangesloten bij een alternatieve geschillencommissie of akkoord gaan met de inschakeling daarvan.

2. Opvolging klachten

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten wij u dat binnen de termijn van 14 dagen weten onder vermelding van een indicatie wanneer u van ons een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Gevolgen klachten

3.1 Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, betalen wij op uw verzoek het aankoopbedrag terug of passen wij het document waar u een klacht over heeft aan. Na terugbetaling van het aankoopbedrag mag u het document niet meer gebruiken.

3.2 Indien een klacht ongegrond wordt verklaard en niet tot een oplossing leidt, is sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de rechter.