Blog

Status nieuwe Wet Franchise

13 december 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wat is de status van de nieuwe Wet Franchise? Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Franchise is...

Vier manieren om een vordering te incasseren

13 december 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wanneer een vordering ondanks aanmaningen en sommaties onbetaald blijft, staan er nog steeds...

Zes tips om wanbetaling te voorkomen

13 december 2019 Door: Ruben Groeneveld

Meer dan de helft van de facturen in Nederland wordt te laat betaald. Vooral kleine ondernemers...

Top 5 debiteurensmoezen. Hoe gaat u hiermee om?

05 december 2019 Door: Lucas van Gilst

U heeft het vast wel eens meegemaakt. U belt over een openstaande factuur en vervolgens komt uw...

De WAB en de transitievergoeding

22 november 2019 Door: Ruben Groeneveld

In onze eerdere blog over de wijzigingen in het arbeidsrecht die de WAB meebrengt kwam de...

Payrolling onder de nieuwe WAB

14 november 2019 Door: Ruben Groeneveld

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die ingaat op 1 januari 2020, brengt nieuwe regels voor...

Wet Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste veranderingen

07 november 2019 Door: Ruben Groeneveld

Per 1 januari 2020 gaat het arbeidsrecht (en het socialezekerheidsrecht) weer op de schop. Dan...

De royaltyovereenkomst

01 november 2019 Door: Ruben Groeneveld

Voor ontwerpers is het aantrekkelijk om de productie en/of de distributie van hun ontwerpen uit...

De distributieovereenkomst en de agentuurovereenkomst

03 oktober 2019 Door: Ruben Groeneveld

De distributieovereenkomst en de agentuurovereenkomst zijn contracten die op elkaar lijken, maar...

Het Weens Koopverdrag

26 september 2019 Door: Ruben Groeneveld

Iedere ondernemer die internationaal zakendoet heeft er wel eens van gehoord of mee te maken...

Wat is een converteerbare lening?

26 september 2019 Door: Richard Beverwijk

Het aangaan van een converteerbare lening is een goede manier om financiering voor een startend...

Checklist internationaal contracteren

13 september 2019 Door: Ruben Groeneveld

Internationaal zaken doen kan veel opleveren voor een onderneming. Wel moet een ondernemer met...

Wet Modernisering Personenvennootschappen

16 augustus 2019 Door: Ruben Groeneveld

De wettelijke regeling voor personenvennootschappen gaat op de schop. Tenminste, als het aan...

Nieuwe Wet Franchise / Franchisewet

16 augustus 2019 Door: Ruben Groeneveld

Er komt een nieuwe wet aan: de Wet Franchise. Het wetsvoorstel is op 12 juli door minister Mona...

Schuldbekentenis met betalingsregeling

16 augustus 2019 Door: Ruben Groeneveld

Indien u een debiteur heeft die uw vordering niet kan betalen, is het interessant om uw debiteur...

Wat is indeplaatsstelling?

08 augustus 2019 Door: Ruben Groeneveld

Wanneer u als huurder van een bedrijfsruimte uw bedrijf overdraagt aan een ander, is het van...