Blog

Ontslagbescherming voor bestuurder in aandeelhoudersovereenkomst?

28 januari 2019 Door: Richard Beverwijk

In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen de aandeelhouders onder meer regelen wie de B.V. zal...

Finale décharge

07 januari 2019 Door: Lucas van Gilst

Het is voor bestuurders van belang dat zij (jaarlijks) décharge krijgen verleend voor hun...

Nieuwe ontwikkelingen: “smart” zaken en iPaaS-dienstverlening

20 december 2018 Door: Lucas van Gilst

“Smart” zaken zijn zaken die een fysieke en software gestuurde component hebben. Via software...

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

06 november 2018 Door: Richard Beverwijk

De Eerste Kamer heeft onlangs de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen aangenomen. Deze Wet is...

Verpanding van vorderingen

16 oktober 2018 Door: Richard Beverwijk

Verpanding van vorderingen is een veel voorkomende vorm van zekerheid. Meestal gaat het dan om...

Landelijk digitaal procederen gaat niet door

15 oktober 2018 Door: Lucas van Gilst

Op 15 december 2017 schreef ik in mijn blog dat digitaal procederen per 1 september 2017...

Distributie via een SaaS Reseller Agreement

30 september 2018 Door: Richard Beverwijk

Er is een groeiende belangstelling voor de SaaS Reseller Agreement. Steeds meer...

Opzegging huurovereenkomst per e-mail?

08 september 2018 Door: Lucas van Gilst

Volgens de wet moet een huurovereenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploit...

Beloning met Stock Appreciation Rights (SAR’s)

26 juni 2018 Door: Lucas van Gilst

Beloning van werknemers met Stock Appreciation Rights wordt steeds populairder. In dit blog leg...

Valutarisico bij internationale contracten

18 juni 2018 Door: Richard Beverwijk

Partijen die zaken doen over de grens kunnen worden geconfronteerd met een valutarisico. De...

Cessie van een vordering

20 mei 2018 Door: Lucas van Gilst

Cessie van een vordering. Net als roerende en onroerende zaken kunnen vorderingen worden...

AVG in de zorg

03 mei 2018 Door: Richard Beverwijk

De impact van de inwerkingtreding van de AVG in de zorg is relatief beperkt.  Dit heeft er mee...

Inzage personeelsdossier onder de AVG

20 april 2018 Door: Richard Beverwijk

In artikel 15 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat de...

Nieuwsbrief versturen en de AVG

16 april 2018 Door: Lucas van Gilst

Veel bedrijven versturen hun klanten een nieuwsbrief of mailing. Maar dat mag niet zomaar. U...

Nieuw wetsvoorstel payrolling ingediend

23 maart 2018 Door: Richard Beverwijk

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad is een wetsvoorstel payrolling ingediend bij de...

Click-wrapping of browse-wrapping?

05 maart 2018 Door: Richard Beverwijk

Recentelijk heeft het Gerechtshof te Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de...