Blog

Aanvullend geboorteverlof voor partners

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof in werking getreden. Wanneer een...

Het UBO-register komt eraan

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk...

Ruzie binnen de maatschap

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het komt helaas nog wel eens voor dat er conflicten ontstaan tussen de maten die samen een...

De status van de Wet DBA

25 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Er is voor zzp’ers al lange tijd veel onduidelijkheid omtrent de Wet Deregulering Beoordeling...

Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het gebruiken of hebben van algemene voorwaarden betekent nog niet dat zij direct van toepassing...

Wat moet (en mag) er in de algemene voorwaarden staan?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Iedere ondernemer heeft er mee te maken: algemene voorwaarden. Goede algemene voorwaarden zijn...

De terhandstellingsplicht voor dienstverleners

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

In onze vorige blog kwam de terhandstelling van algemene voorwaarden al aan bod. Voor...

Procederen in tijden van Corona

22 april 2020 Door: Lucas van Gilst

In verband met de Covid-19 uitbraak zijn de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart 2020 zo...

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

22 april 2020 Door: Richard Beverwijk

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de huurwetgeving. Op 21 april 2020 is de spoedwet...

Extra informatieplicht voor verhuurder bij aanzegging einde huur

22 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

De nieuwe spoedwet Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten heeft ook gevolgen...

Spoedwetgeving: gevolgen voor de B.V.

22 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

De ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is op 21 april 2020 aangenomen door de...

Opzeggen van de zorgovereenkomst

09 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder een zorgovereenkomst met een cliënt wil opzeggen. De...

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

09 april 2020 Door: Lucas van Gilst

Het elektronisch uitwisselen van gegevens van cliënten van zorginstellingen heeft veel...

De WMCZ 2018

09 april 2020 Door: Richard Beverwijk

De rechten van cliënten zijn erg belangrijk en vormen een actueel onderwerp in de zorg. Door...

Maatschap wordt Vennootschap

26 maart 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het recht rondom de maatschap gaat op de schop. De Wet Modernisering Personenvennootschappen zal...

De rekening-courant overeenkomst

21 februari 2020 Door: Richard Beverwijk

Het komt vaak voor dat een DGA (kleine) geldbedragen voor zijn B.V. voorschiet of andersom. Deze...