Financial lease en operational lease: een overzicht

9 april 2024 Door: Cerena de Vries

Tegenwoordig zien we overal leasecontracten, denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsauto leasen of een machine middels een leaseconstructie afbetalen. Leasecontracten zijn er in alle vormen en maten. De twee bekendste vormen van lease zijn financial lease en operational lease. Dit blog gaat in op deze twee leasevormen en bespreekt wat deze constructies in houden. Verder gaat dit blog in op de twee constructies die beiden vaak worden aangeduid met “financial lease”; de geldlening met pandrecht en huurkoop. Kom meer hierover te weten in dit blog.

Operational lease

Operational lease is eigenlijk gewoon te vergelijken met “huur”. De leasemaatschappij blijft bij operational lease de juridisch en economisch eigenaar van het goed, en de lessee betaalt om gebruik te mogen maken ervan (en niet om het goed te verkrijgen). Deze vorm van lease is interessant wanneer u wel gebruik wil maken van een goed, maar u er (in de toekomst) niet per se eigenaar van wilt zijn. Aan het einde van de lease heeft u vaak 3 opties, namelijk: verder huren, het bedrijfsmiddel teruggeven aan de leasemaatschappij of – soms – het bedrijfsmiddel kopen.

In onze webshop bieden wij de volgende leasecontracten aan:

Financial lease

Het doel van financial lease is dat het goed in de eigendom komt van de lessee. De lessee heeft echter op dat punt nog niet de financiële mogelijkheden om het goed zelf aan te schaffen en dus is deze constructie bedacht. Financial lease wordt dan ook over het algemeen gedaan door ondernemingen die een bedrijfsmiddel willen aanschaffen, zoals bijvoorbeeld een dure machine. De wens om het goed in eigen bezit te hebben is een fundamenteel verschil met de operational lease. Bij operational lease is dit namelijk niet het doel.

Onder de noemer van financial lease zien we dat er eigenlijk twee vormen vallen: geldlening met pandrecht en huurkoop. Bij beide constructies wordt de lessee volledig eigenaar van het goed, ofwel aan het begin van de looptijd, ofwel bij het voldoen van alle betaaltermijnen. We gaan hieronder even kort in op deze twee constructies en de verschillen.

Geldlening met pandrecht

De term financial lease wordt soms ook gebruikt om een geldlening met pandrecht aan te duiden. In wezen is dit een vorm van financiering waarmee een bedrijf toegang krijgt tot het gebruik van het bedrijfsmiddel, zonder dat het de aankoopprijs in een keer hoeft te betalen. Het is in feite dus niets anders dan een zakelijke lening waarbij dat bedrijfsmiddel zelf het onderpand is. De bank of leasemaatschappij financiert de aankoopsom en zelf is de onderneming direct de (juridisch en economisch) eigenaar van het bedrijfsmiddel. Dat u direct volledig eigenaar bent van het bedrijfsmiddel is het grote voordeel van een lening met pandrecht ten opzichte van andere leasevormen: u kunt er direct mee doen wat u wil. Ten opzichte van een lening (zonder pandrecht) is het voordeel vandeze constructie dat dit voor een bedrijf vaak makkelijker is om af te sluiten. De reden hiervoor is dat het bedrijfsmiddel (de bedrijfsauto) bij financial lease geldt als onderpand voor de geldschieter. Wanneer de onderneming de kosten dus bijvoorbeeld niet meer kan betalen, kan de geldschieter het bedrijfsmiddel opeisen.

In onze webshop bieden wij een geldleningsovereenkomst en een pandakte voor roerende zaken aan:

Huurkoop

De term financial lease wordt in praktijk ook gebruikt worden voor huurkoopovereenkomsten. Huurkoop kunt u eigenlijk zien als een koopovereenkomst op afbetaling. Het verschil tussen huurkoop en een lening met pandrecht zit hem in de vraag: wie is de eigenaar van het goed? Bij huurkoop is de lessee wel direct economisch eigenaar, maar niet direct juridisch eigenaar. De lessee heeft dus het recht om bijvoorbeeld de auto te gebruiken of in het huis te wonen (het economisch eigendom) maar op papier is de leasemaatschappij (ook wel: de lessor) in feite nog de eigenaar van de auto of het pand (het juridisch eigendom). Het voordeel van het economisch eigenaar zijn is dat u het goed direct kunt opnemen op de bedrijfsbalans en dus kunt profiteren van fiscale afschrijving. Wanneer alle betaaltermijnen zijn voldaan wordt het goed overgedragen aan de lessee en is deze zowel juridisch als economisch eigenaar. Bij deze vorm van lease is er dus niet sprake van een pandrecht, maar van een opschortende voorwaarde (er moet voldaan zijn aan een voorwaarde voordat de juridische overdracht daadwerkelijk plaatsvindt). De opschortende voorwaarde van de koop is in dit geval dus dat alle betaaltermijnen moeten worden voldaan.

In onze webshop bieden wij de volgende huurkoopcontracten aan: