Akte bezitloos pandrecht roerende zaken

Referentie : FZ 03

 21,00 ex. btw

Deze akte is bedoeld om een pandrecht te vestigen op roerende zaken die in het bezit blijven van de pandgever. Vestiging van een bezitloos pandrecht kan bij notariële akte of een onderhandse akte die is geregistreerd bij de Belastingdienst. Deze akte is geschikt om als onderhandse akte te worden geregistreerd. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Dit uitgebreide model voor een akte bezitloos pandrecht roerende zaken wordt gebruikt om ten behoeve van een financiering zekerheid te verstrekken op zaken die binnen de onderneming moeten blijven, zoals voorraden of inventaris. Normaal gesproken moet de verpande zaken binnen de macht van de pandhouders worden gebracht. Een bezitloos pandrecht is hierop een uitzondering. Op de zaken rust wel een pandrecht, maar de zaken blijven binnen de macht van de pandgever. Voorwaarde is wel dat de pandgever (de ondernemer) de zaken niet verkoopt, met uitzondering van verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering. De pandhouder mag dus wel de voorraden verkopen aan zijn klanten, maar niet de inventaris. Het pandrecht komt op de vervangende voorraden te rusten.

Voorwaarden akte bezitloos pandrecht roerende zaken

Dit model bevat alle noodzakelijke bepalingen, zoals de verklaring dat de pandgever bevoegd is tot de verpanding, de verzekering en de feitelijke overdracht van de zaken aan de pandhouder of een door de pandhouder aan te wijzen derden, waardoor de verpande zaken in de macht van de pandhouder komen en er een vuistpand ontstaat. Pandhouder wordt voor de zekerheid in staat gesteld om te allen tijde toegang te hebben tot de roerende zaken. In geval de pandgever in verzuim is geraakt met terugbetaling van de  lening of financiering, kan de pandhouders overgaan tot verkoop van het verpande.