Vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Referentie : AR 06

 15,00 ex. btw

Bij ontslag met wederzijds goedvinden spreekt een werknemer met zijn/haar werkgever af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De afspraken hierover moeten schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd. Aantal pagina’s van dit vaststellingsovereenkomst voorbeeld: 5

Meer informatie

In dit vaststellingsovereenkomst voorbeeld is rekening met alle belangrijke zaken die spelen bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bij bepaling van de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn, anders kan het UWV een wachttermijn in rekening brengen. Dit betekent dat de WW-uitkering pas later ingaat.

Voorwaarden vaststellingsovereenkomst

Meestal zal in de vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding zijn opgenomen. Over het algemeen wordt aangesloten bij de wettelijke transitievergoeding. Als er geen goeie ontslagreden is, zal er aanleiding kunnen zijn voor een (fors) hogere vergoeding, zoals de oude kantonrechtersformule. In plaats van een financiële vergoeding kan de werknemer er ook voor kiezen om langer in dienst te blijven. De werknemer kan dan vanuit een werkende situatie omkijken naar een nieuw dienstverband.

Het is gebruikelijk dat de werknemer bij zijn ontslag een eindafrekening ontvangt voor wat betreft de opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen en de vakantietoeslag. De afrekening van een dertiende maand of een bonus kan hierin ook worden meegenomen. Wellicht moet er ook iets geregeld worden over opties. Indien de werknemer over aandelen in de onderneming van werkgever beschikt, dan kan hij verplicht zijn om deze aan de werkgever of een derde over te dragen. In deze webshop bevindt zich ook een model voor de beëindiging van een werknemersparticipatie.

In veel gevallen wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden en als het initiatief van de beëindiging van het dienstverband uitgaat van de werkgever, dan is het voorts gebruikelijk dat een concurrentiebeding komt te vervallen.

In dit vaststellingsovereenkomst voorbeeld is bepaald dat de bedrijfseigendommen, zoals een auto van de zaak, laptop en mobiele telefoon, moet worden inleveren, meestal op de datum van vrijstelling van werkzaamheden, doch uiterlijk op de einddatum van het dienstverband.

Na ondertekening heeft een werknemer nog 14 dagen bedenktijd. In die periode mag de werknemer alsnog besluiten om af te zien van de overeenkomst, zonder opgave van redenen. Dit komt in de praktijk weinig voor. Mocht de werknemer van dit recht gebruik maken, dan is de vaststellingsovereenkomst niet meer bindend en blijft de werknemer in dienst.

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden?

Wanneer u deze vaststellingsovereenkomst wilt gebruiken, dan kunt u deze na aankoop direct downloaden in Word-formaat. Vragen of maatwerk nodig? Neem gerust contact met ons op.