Overeenkomst Werving Selectie Engelstalig

Referentie : AR 17

Als een onderneming personeel nodig heeft, maar de werving en selectie wenst uit te besteden, dan kunt u deze uitgebreide Overeenkomst Werving en Selectie Engelstalig gebruiken. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Dit model voor de Overeenkomst Werving Selectie Engelstalig is bedoeld voor de relatie tussen een bedrijf en een werving-en selectiebureau. Met name in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan het lastig en tijdrovend zijn om personeel te vinden. Dit kan worden uitbesteed aan een werving- en selectiebureau. De gebruikelijke werkwijze is dat het bureau meerdere kandidaten voorstelt aan het bedrijf. Het bedrijf maakt hieruit een keuze en het bureau ontvangt als vergoeding vaak een percentage van het jaarsalaris, op het moment dat de arbeidsovereenkomst is getekend.

Overeenkomst Werving Selectie Engelstalig: Voorwaarden

Het voorbeeldcontract Overeenkomst Werving Selectie bevat alle essentiële bepalingen. Zoals de looptijd, de omvang van de opdracht en een uitgebreide regeling over het moment waarop het bureau aanspraak kan maken op een vergoeding voor de door haar voorgestelde kandidaten. Meestal is het honorarium een vast percentage van het jaarsalaris. Dit is verschuldigd door het bedrijf als de kandidaat daadwerkelijk in dienst treedt, maar het kan ook een vast bedrag per kandidaat zijn, ongeacht de arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast bevat het model een optie om exclusiviteit overeen te komen en een optie voor een garantieregeling. Soms wil het bedrijf dat een bureau exclusief voor dit bedrijf kandidaten gaat zoeken. Een garantieregeling regelt dat het bureau de verplichting heeft om een vervangende kandidaat te zoeken, als de arbeidsovereenkomst met de eerste kandidaat binnen een bepaalde termijn eindigt.

Ook de facturering, aansprakelijkheid en rechtskeuze is in dit model uitgebreid geregeld.

In onze webshop vindt u ook een voorbeeld Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig. Deze komt inhoudelijk nagenoeg overeen met de Overeenkomst Werving Selectie Engelstalig, maar heeft niet de layout van een overeenkomst.