Ontslag in proeftijd

Een proeftijd is altijd schriftelijk overeengekomen en een ontslag in proeftijd moet daarom ook schriftelijk worden medegedeeld. Een eventuele opzegtermijn die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen geldt niet bij een ontslag in de proeftijd.

Opzegverbod

Opzegverboden zoals het opzegverbod bij ziekte of zwangerschap gelden niet bij een ontslag tijdens de proeftijd, maar de reden van het ontslag mag niet in verband staan met het opzegverbod. Een zieke werknemer mag dus tijdens zijn proeftijd worden ontslagen, maar niet vanwege het feit dat hij of zij ziek is.

Reden van het ontslag tijdens proeftijd

Bij een ontslag tijdens proeftijd is het niet vereist om een reden te noemen, tenzij de werknemer hiernaar vraagt. In alle gevallen is het verstandig om het ontslag schriftelijk toe te lichten om eventuele geschillen achteraf te voorkomen.

Voorbeeld ontslagbrief proeftijd

In onze webshop vindt u voorbeeldbrieven voor een ontslag tijdens proeftijd in zowel het Nederlands als het Engels. Alle voorbeeldbrieven zijn opgesteld door advocaten, meerdere malen herbruikbaar en zelf aan te passen in Word.