Huurovereenkomst roerende zaken

Referentie : BW 06

 21,00 ex. btw

Deze overeenkomst kan worden gebruikt om voor de verhuur van roerende zaken, bijvoorbeeld voor de verhuur van machines of gereedschappen. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Huurovereenkomst roerende zaken

De huurovereenkomst is een van de meest gebruikte overeenkomsten in het dagelijks leven. Een huurovereenkomst hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar is desalniettemin van grote waarde. Als u een roerende zaak wil huren of verhuren is een huurovereenkomst onmisbaar. De overeenkomst schept duidelijkheid en voorkomt problemen en geschillen in de toekomst. Dit model huurovereenkomst roerende zaken is eenvoudig te downloaden en daarna zelf in te vullen.

In dit model verbindt de verhuurder zich om aan de huurder roerende zaken in gebruik te verstrekken. De huurder verbindt zich op zijn beurt om als tegenprestatie daarvan huur te betalen. Een voorbeeld hiervan is de verhuur van een auto, een machine of een aanhangwagen.

Geregelde onderwerpen

In dit model zijn de belangrijkste onderwerpen die spelen bij huur en verhuur van roerende zaken geregeld. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

  • De huurperiode
  • De huurprijs
  • De gebruiksvoorschriften
  • De staat van onderhoud
  • De aansprakelijkheid
  • De verzekering

Daarnaast zijn standaardbepalingen opgenomen over tekortschieten, faillissement, wanbetaling en een rechtskeuze en forumkeuze.

Uitgangspunt huurovereenkomst roerende zaken

Het uitgangspunt is dat de huurovereenkomst niet is gekoppeld aan een andere huurovereenkomst zoals een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte of woonruimte. Voor het meeverhuren van roerende zaken is dit model dus uitdrukkelijk niet bedoeld.