Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd

Referentie : BW 12

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. Dit is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Uitgebreid Engelstalig voorbeeldcontract voor een huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd. Dit model kan worden gebruikt door verhuurders en huurders in de vrije sector. Dit model is met name geschikt voor verhuurders die de zekerheid willen dat de huur na de overeengekomen bepaalde tijd automatisch zal eindigen, zonder dat nog opzegging nodig is. Hiermee is in dit model uiteraard rekening gehouden. Let op: met ingang van 1 mei 2021 kan een huurprijsverhoging binnen de vrije sector maximaal het inflatiepercentage + 1% zijn.

Met ingang van 1 juli 2024 zijn vaste huurcontracten weer de norm. Het gebruik van een huurcontract voor bepaalde tijd is enkel nog toegestaan voor bepaalde categorieën huurders die bepaald worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze categorieën kunnen gewijzigd worden. U kunt meer lezen over deze wet in ons blog hierover. Op dit moment is een contract voor bepaalde tijd nog toegestaan bij verhuur aan:

  • Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  • Huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat;
  • Personen die als nabestaande van een overleden huurder niet de huur van de woonruimte, waarin zij op het tijdstip van overlijden van die huurder hun hoofdverblijf hadden, kunnen voortzetten;
  • Personen met een of meer minderjarige kinderen, die niet langer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de andere ouder van die kinderen (er is bijvoorbeeld sprake van een scheiding) en die in de nabijheid van hun kinderen willen blijven wonen;
  • Woningzoekenden die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten en woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
  • Studenten die hun studie in een andere plaats volgen of uit het buitenland komen om hier te studeren;
    • Aanbieders van studentenhuisvesting (campuscontracten) kunnen ook na de inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten huurovereenkomsten aangaan die door de verhuurder kunnen worden opgezegd als de huurder niet langer als student staat ingeschreven. Dit valt onder andere wetgeving (artikel 7:274d BW).
  • Personen die voor hun werk tijdelijk op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland woonruimte behoeven;
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract bevat alle bepalingen die van belang zijn voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte in de vrije sector, zoals de duur, de indexatie, servicekosten en de belangrijkste bijzondere bepalingen, zoals een verbod op onderhuur via AirBnB. De Algemene Bepalingen van de ROZ worden van toepassing verklaard en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Voor het overige voldoet het model ook aan de adviezen van de ROZ, maar dit voorbeeldcontract is veel meer op maat gemaakt voor de doelgroep van huurder en verhuurders in de vrije sector.

In onze webshop bevinden zich meerdere varianten op deze huurovereenkomst: