Huurovereenkomst kamerverhuur onbepaalde tijd

Referentie : BW 15

 21,00 ex. btw

Huurovereenkomst voor kamerverhuur (onzelfstandige woonruimte). Dit is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 12 maanden. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Uitgebreid voorbeeldcontract voor een huurovereenkomst kamerverhuur onbepaalde tijd met een minimale duur van 12 maanden. Verhuurders willen graag de zekerheid dat de kamer voor tenminste een jaar wordt gehuurd, terwijl de huurder de zekerheid wil dat de huur na een jaar niet tegen zijn wil kan worden beëindigd (huurbescherming). Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan of  het nog wel mogelijk is om contracten met een minimale duur te sluiten, zonder dat de huurder tussentijds kon opzeggen. De algemene opvatting is dat de bestaande praktijk kan worden voortgezet, maar dat in de huurovereenkomst duidelijker dan voorheen tot uitdrukking moet komen dat het geen huurcontract voor bepaalde tijd betreft en dat aan huurder van meet af aan huurbescherming toekomt indien een minimale huur wordt beoogd. Hiermee is in dit model uiteraard rekening gehouden.

Kamerverhuur is over het algemeen onzelfstandige woonruimte en dus per definitie niet geliberaliseerde huur. De huurprijs valt onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet.

Huurovereenkomst kamerverhuur onbepaalde tijd: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract bevat alle bepalingen die van belang zijn voor de huur en verhuur van onzelfstandige woonruimte, zoals de minimale duur, de indexatie voor niet geliberaliseerde huur, specificatie van servicekosten, levering van gas, water en licht via de verhuurder, en de belangrijkste bijzondere bepalingen, zoals een verbod op onderhuur via AirBnB aansprakelijkheid voor schade. De Algemene Bepalingen van de ROZ worden van toepassing verklaard en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Voor het overige voldoet het model ook aan de adviezen van de ROZ, maar dit voorbeeldcontract is veel meer op maat gemaakt voor kamerverhuur.