Overeenkomst beheer vastgoed

Referentie : BW 03

 15,00 ex. btw

In dit contract wordt het beheer en de eigendom geregeld van een gemeenschappelijk onroerend goed dat als beleggingsobject is aangeschaft. De opbrengsten en kosten van het beleggingspand worden tussen de deelgenoten verdeeld. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Deze voorbeeld overeenkomst beheer vastgoed is een regeling in de zin van artikel 3:166 BW. Uitgangspunt van dit model is dat het onroerend goed (beleggingspand) eigendom is van meerdere personen. Dit worden ook wel de deelgenoten van het pand genoemd. In dit model wordt er van uitgegaan dat de eigenaars natuurlijke personen zijn, omdat dit vaak fiscaal het voordeligst is. Het model kan echter ook gemakkelijk worden aangepast voor vastgoed BV’s of CV’s.

Overeenkomst beheer vastgoed: gemeenschap

Het beleggingspand wordt daarbij gemeenschappelijk beheerd.  Er is sprake van een gemeenschap indien één (of meerdere) goed(eren) aan 2 of meer personen toebehoren. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk geeft dit aanleiding voor discussies en geschillen. Welke verplichtingen hebben de deelgenoten ten opzichte van het beleggingspand en elkaar? En welke waarborgen heb je als deelgenoot tegenover de andere deel geno(o)ten? Hoe kunnen de deelgenoten het beheer van het beleggingspand regelen. In deze voorbeeld overeenkomst beheer onroerend goed zijn over de belangrijkste zaken afspraken gemaakt. Naast de verdeling van baten en lasten wordt uiteraard ook het beheer geregeld, zoals het onderhoud en de huuradministratie. Tevens bevat dit model bepalingen in geval van uittreding of overlijden van de deelgenoten.