Garantieverklaring aannemersbedrijf

Referentie : BW 01

 10,00 ex. btw

Dit is een model garantieverklaring van een aannemersbedrijf. In een garantieverklaring geeft de aannemer aan de opdrachtgever (op specifieke onderdelen) garantie op het werk. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit is een voorbeeld van een garantieverklaring aannemersbedrijf. Vaak staat een garantie in een bestek of in een aannemingsovereenkomst. Soms wordt (daarnaast) nog expliciet om een afzonderlijke garantieverklaring gevraagd. In een garantieverklaring geeft de aannemer op specifieke onderdelen garantie op het werk. Als een gebrek binnen de garantietermijn is gemeld en binnen de garantieomschrijving valt, zal de aannemer in principe gehouden zijn om tot herstel over te gaan.