Bezwaarschrift WOZ

Referentie : BW 04

 15,00 ex. btw

Dit is een model van een bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikkking. U kunt dit model gebruiken wanneer u vindt dat de aanslag of WOZ-waardebeschikking onjuist is vastgesteld. Bezwaar maken kan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslag- en beschikkingsbiljet. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Dit bezwaarschrift WOZ kunt u gebruiken tegen een te hoge WOZ-waarde of een onjuiste aanslag onoerendezaakbelasting. U kunt dit bezwaarschrift aanpassen voor uw eigen situatie.

Gronden

In dit model staat een opsomming van gronden die u kunt gebruiken bij de onderbouwing van uw bezwaar. Als voorbeelden zijn opgenomen: staat van onderhoud is minder goed, afwerking is minder luxe, uitzicht is minder mooi, last van verkeer/bedrijven/afvalstortplaats/buren, perceel is belast met een recht van overpad, asbest aanwezig, op het perceel is vervuilde grond aanwezig, op perceel is sprake van (toekomstige) [bijvoorbeeld:] toename van vliegverkeer, een nieuwe spoorlijn, ernstig defect aan [bijvoorbeeld: de riolering[, waardevermindering door de nabije aanwezigheid van een hoogspanningsmast, de wijk waar onze woning is gelegen is minder geliefd geworden [reden invullen], vergelijkbare woningen hebben minder opgebracht, eigen taxatierapport toont een lagere waarde.

Bezwaarschrift WOZ

Een bezwaarschrift kunt u indienen via Mijn BghU op www.bghu.nl. U kunt dit bezwaarschrift zelf indienen of iemand anders dat voor u laten doen. Indien iemand anders voor u het bezwaarschrift indient en uw bezwaar wordt gegrond verklaard dan heeft u op grond van artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht recht op een vergoeding van de kosten. In het model bezwaarschrift is een optie opgenomen waarin wordt verzocht om betaling van deze vergoeding.

Bezwaartermijn

De bezwaartermijn tegen een WOZ beschikking bedraagt 6 weken na dagtekening van het aanslag -en beschikkingsbiljet. Let op dat ook na het indienen van een bezwaarschrift de verplichting tot betaling van de OZB blijft staan.

Kwijtschelding

Indien u de aanslag niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, vraag dan voor de vervaldatum van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding aan. Dit kan via Mijn BghU op www.bghu.nl of telefonisch via 088-0640380.