Huurkoop bedrijfsruimte

Referentie : BW 08

 26,00 ex. btw

In geval van huurkoop wordt de koopsom in termijnen betaald. Pas na afbetaling vindt eigendomsoverdracht plaats. Dit model is geschikt voor huurkoop van bedrijfsruimte. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

Huurkoop bedrijfsruimte

Dit voorbeeldcontract Huurkoop bedrijfsruimte voldoet aan alle eisen van de nieuwe regeling huurkoop onroerende zaken, die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze regeling maakt huurkoop eenvoudiger en toegankelijker dan de oude regeling.

Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling. Meestal is de huurkoper rente verschuldigd over de openstaande huurkooptermijnen. Pas na betaling van alle huurkooptermijnen en de rente wordt de eigendom van de onroerende zaak aan de huurkoper overgedragen. Hierdoor heeft de huurverkoper zekerheid totdat alle termijnen zijn voldaan. Huurkoop wordt ook gezien als een alternatieve vorm van financiering van vastgoed. De huurverkoper treedt in dit geval op als financier, maar er kan heel goed ook een bank bij deze constructie zijn betrokken, bijvoorbeeld als de huurverkoper het  object met geleend geld heeft gekocht en in huurkoop doorverkoopt. Dan zal ongetwijfeld sprake zijn van een recht van hypotheek, dat bij juridische levering aan huurkoper zal moeten worden doorgehaald.

Bescherming huurkoper

De huurkoop van bedrijfsruimte is vormvrij. Dit wil zeggen dat er formeel geen schriftelijke overeenkomst of notariële akte is vereist om huurkoop van bedrijfsruimte overeen te komen. Maar dan is de huurkoper niet beschermd tegen faillissement van de huurverkoper of dubbele verkoop door de huurverkoper. Deze bescherming kan tijdelijk worden verkregen door de schriftelijke huurkoopovereenkomst  in te schrijven in de openbare registers, maar het is beter om de Huurkoop bedrijfsruimte te laten vastleggen in een notariële akte.  Door de inschrijving van een notariële akte is de huurkoper gedurende de hele looptijd van de huurkoop beschermd tegen faillissement, vervreemding of bezwaring.

In deze webshop bevindt zich ook een voorbeeldcontract voor de Huurkoop woning.