Overname Webshop zonder personeel

Referentie : OV 07

 26,00 ex. btw

Dit model ziet op de overname van een webshop met domeinnaam en voorraden, maar zonder personeel. De overname vindt plaats door middel van een activa – passiva transactie. Dit betekent dat alleen de activa en/of passiva wordt overgenomen die expliciet worden vermeld in het contract en geen andere schulden of verplichtingen uit het verleden. Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

Overname Webshop: activa passiva transactie

Dit voorbeeldcontract Overname Webshop zonder personeel gaat uit van een activa passiva transactie en bevat alle bepalingen die van belang kunnen zijn bij de koop-verkoop van een webwinkel, zonder dat sprake is van personeel. Alle specifieke zaken die spelen bij de overname van een webshop komen in dit voorbeeldcontract aan de orde, zoals het hostingcontract, de domeinnaam, de voorraden en eventueel inventaris. Vanaf de verkoopdatum wordt de webshop voortgezet voor rekening en risico van de koper. De koper is niet aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden van verkoper die niet worden overgenomen.

In dit modelcontract kan ten aanzien van de debiteuren worden gekozen of deze achter blijven bij verkoper, of niet. In het geval verkoper debiteuren niet overdraagt, moet de verkoper bij incasso rekening houden met de commerciële belangen van koper, als de debiteur bijvoorbeeld een vaste klant is van de webshop.  Ook wordt in dit voorbeeldcontract Overname Webshop rekening gehouden met eventuele vooruit gefactureerde omzet en vooruit betaalde kosten (overlopende posten).  Algemene zaken, die bij iedere overname van belang zijn, worden eveneens geregeld in het modelcontract: een non-concurrentiebeding na overname, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.

Voor de overname van een webshop met personeel, vindt u in de webshop ook een uitgebreider voorbeeldcontract Overname Webshop met personeel.