Beëindiging werknemersparticipatie

Referentie : OV 11

 10,00 ex. btw

Dit model is geschikt voor de beëindiging van een participatie door een werknemer in de BV waarbij hij/zij in dienst is. Het voorbeeldcontract gaat er van uit dat de het dienstverband van werknemer gelijktijdig met de verkoop van zijn aandelenbelang eindigt.

Meer informatie

Dit is een voorbeeldcontract Beëindiging werknemersparticipatie. Het model kan gebruikt worden wanneer het dienstverband van een werknemer die aandelen in de vennootschap heeft eindigt. De aandelen moeten dan terug naar de vennootschap wanneer bepaald is dat de aandelen alleen gehouden kunnen worden door werknemers (een zogenaamde kwaliteitseis). In dit model zijn onder meer bepalingen opgenomen over de prijs en de leveringsdatum van de aandelen van de werknemer. Het model contract bevat ook een concurrentie- en geheimhoudingsbeding.

Werknemer als aandeelhouder

De werknemer is meestal aandeelhouder geworden omdat hij als extra beloning opties of aandelen heeft gekregen in het bedrijf waar hij werkzaam is. Vaak is het hebben van een dienstverband een voorwaarde voor het aandeelhouderschap. Als het dienstverband eindigt, dan is de werknemer verplicht om zijn aandelen te verkopen aan de andere aandeelhouder(s). De aandelen kunnen ook overgedragen worden aan de BV. Dit is te beschouwen als inkoop van eigen aandelen. Hiervoor gelden wettelijke en statutaire eisen. Indien wordt besloten tot inkoop van eigen aandelen, dan zal moeten worden gecontroleerd of aan deze eisen is voldaan.

Vaststellingsovereenkomst

Bij dit voorbeeldcontract Beëindiging werknemersparticipatie hoort een vaststellingsovereenkomst, waarin de beëindiging van het dienstverband van de werknemer is geregeld. Een model voor deze vaststellingsovereenkomst vindt u hier.