Stock Appreciation Rights overeenkomst voorbeeld (SAR)

Referentie : AR 14

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 21,00 42,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld van een SAR-overeenkomst. SAR staat voor Stock Appreciation Rights, ook wel Share Appreciation Rights genoemd. Het kenmerk van een SAR is een werknemer in plaats van een aandeel of certificaat een vorderingsrecht verkrijgt dat gekoppeld is aan de waardeontwikkeling van de onderneming waarvoor hij werkt. Aantal pagina’s: 5.

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Wat zijn Stock Appreciation Rights?

Stock Appreciation Rights, ook wel SAR’s genoemd, is een manier om personeel te laten participeren in de onderneming. Deze vorm van werknemersparticpatie komt steeds vaker voor in Nederland. Met een SAR krijgt een werknemer niet daadwerkelijk aandelen in de onderneming, maar een beloning die is gekoppeld aan bijvoorbeeld de winst of omzet van een onderneming. Met een SAR profiteert een werknemer dus mee in het succes van de onderneming. Met ons Stock Appreciation Rights overeenkomst voorbeeld kun u dit vastleggen.

Voordelen van Stock Appreciation Rights overeenkomst

Een SAR heeft onder meer de volgende voordelen:

  1. Lage kosten: SAR’s worden niet via een notaris uitgegeven (in tegenstelling tot aandelen) maar via een overeenkomst
  2. Flexibel: alle afspraken kunnen in de SAR-overeenkomst worden vastgelegd. Een SAR-overeenkomst kunt u vormgeven  zoals u dat zelf wil. U kunt bepalingen opnemen over welke rechten aan de SAR zijn verbonden, wanneer de SAR-uitkering is verschuldigd, wanneer sprake is van een good leaver/bad leaver, etc.
  3. Een SAR geeft geen stemrecht aan een werknemer
  4. Laagdrempelig: een werknemer hoeft niet vooraf te investeren
  5. Bonus: een SAR levert een leuke cash bonus op aan het einde van het dienstverband
  6. Fiscaal aantrekkelijk: als u het goed formuleert wordt een SAR-uitkering pas bij de werknemer belast na uitkering van de SAR. Voor de ondermening zelf is een SAR ook fiscaal aantrekkelijk omdat de SAR-uitkering kan worden afgetrokken van de winst (vpb).

Voorbeeld SAR-uitkering

Een werknemer krijgt SAR’s die corresponderen met 10% van de aandelen in de onderneming. De onderneming wordt op het moment van toekenning van de SAR’s gewaardeerd op € 500.000. Als de werknemer na 3 jaar zijn SAR’s uitoefent bedraagt de waarde van de onderneming € 1.500.000. Op moment van toekenning van de SAR’ bedroeg de waarde van de SAR’s € 50.000. Op het moment van uitkering van de SAR bedraagt die waarde € 150.000,-. De werknemer heeft recht op deze waardeontwikkeling. Dat betekent dat de werknemer recht heeft op het netto deel van de SAR-uitkering van € 100.000,-.

Stock Appreciation Rights overeenkomst: Vesting

Vesting wil zeggen dat de toekenning afhankelijk is van een bepaalde voorwaarde of tijdsduur. Bij indiensttreding kan bijvoorbeeld 20% van maximaal 100 SAR’s worden toegekend. Ieder jaar dat de werknemer in dienst is komt daar dan 20% bij, tot het maximale aantal SAR’s is bereikt.

Fiscaal advies

Bij het opstellen van een Stock Appreciation Rights overeenkomst is het aan te raden een fiscalist mee te laten lezen. Op die manier kan de meest aantrekkelijke fiscale wijze van de SAR-uitkering worden gekozen. Indien de SAR-uitkering wordt belast als loon uit dienstbetrekking zal het nettobedrag bij de werknemer tot de grondslag van Box 3 gaan behoren. Het is in dat geval fiscaal voordeliger om SAR’s in januari in plaats van in december uit te oefenen, er van uitgaande dat het marginale inkomstenbelastingtarief in beide jaren 52% bedraagt. Wij raden u aan hierover fiscaal advies in te winnen bij een fiscalist.

Download het Stock Appreciation Rights overeenkomst voorbeeld

U kunt het Stock Appreciation Rights overeenkomst voorbeeld downloaden nadat u dit voorbeeldcontract heeft afgerekend in onze webshop. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!