14-dagenbrief (aanmaning)

Referentie : VB 01

Indien uw debiteur na een herinnering niet betaalt en u wil daarna de factuur verhogen met de incassokosten dan dient de debiteur een schriftelijke aanmaning te krijgen die aan de eisen voldoet van de Wet Incassokosten. Dit wordt de 14-dagenbrief genoemd.  Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Dit model is een aanmaning die voldoet aan de eisen die de WIK aan een 14-dagen brief (aanmaning) stelt. In dit model wordt de debiteur expliciet gewezen op de gevolgen van niet betaling, waaronder de hoogte van de te vorderen incassokosten.

De 14-dagentermijn

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 november 2016 uitgemaakt dat de betalingstermijn van 14 dagen pas ingaat op de dag nadat de 14-dagen brief (aanmaning) bij de debiteur is bezorgd. Pas na deze 14-dagentermijn mag de vordering met incassokosten worden verhoogd. Ervan uitgaande dat PostNL 1 dag nodig heeft (tenzij de volgende dag een zondag, maandag of officiële feestdag is) voor bezorging, vangt de termijn aan op de tweede dag na dagtekening van de brief. De 14 dagen zijn dus in de praktijk minimaal 16 dagen.

Dwingend recht

Voor consumenten geldt de WIK (Wet incassokosten) als dwingend recht. Van dwingend recht mag niet worden afgeweken. De incassokosten worden vastgesteld conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Hogere kosten of andere kosten dan de incassokosten zijn niet toegestaan.

Richtlijnen 14-dagenbrief (aanmaning)

Als de debiteur een consument is, bent u verplicht om de debiteur minimaal één kosteloze aanmaning te sturen (de 14-dagenbrief (aanmaning) bij gebreke waarvan u geen aanspraak kunt maken op de incassokosten. U kunt dus geen administratiekosten meer rekenen in een eerste aanmaning. Het is noodzakelijk dat uw brief voldoet aan de richtlijnen van de Wet Incassokosten (WIK). Deze richtlijnen zijn als volgt:

  1. Geef aan dat uw debiteur een termijn van 14 dagen na ontvangst van de brief krijgt om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen.
  2. Vermeld het bedrag aan incassokosten die in rekening gebracht worden bij niet betalen. Dit bedrag komt overeen met de maximale incassovergoeding conform de wetgeving.
  3. Indien u niet BTW-plichtig bent, vermeld dan dat u de btw niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met het Btw-percentage zullen verhoogd indien u de vordering uit handen gaat geven.
  4. Dat indien betaling uitblijft, de incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht zullen worden.
  5. U hoeft niet de maximale incassovergoeding in rekening te brengen bij een tweede herinnering. U dient echter in de 14-dagen brief (aanmaning) echter wel altijd de maximale incassokosten te vermelden.
  6. Als u meerdere openstaande facturen of termijnbedragen open hebt staan op één debiteur, dan dient u alle openstaande bedragen bij elkaar op te tellen en over dit bedrag de incassokosten uit te rekenen.