Geheimhoudingsverklaring exclusiviteit algemeen

Referentie : NDA 05

 15,00 ex. btw

Dit model is bedoeld om de uitwisseling van informatie en exclusiviteit in het kader van een mogelijke samenwerking of transactie te regelen. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Dit model Geheimhoudingsverklaring exclusiviteit algemeen is bedoeld voor de eerste fase verkennende fase van een mogelijke samenwerking tussen partijen. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een fusie, overname, outsourcing of vastgoed-transactie. De geïnteresseerde partij heeft vanzelfsprekend cijfers nodig om zich een beeld te kunnen vormen van de waarde van de potentiële transactie. Naast de geheimhouding bevat dit model bepalingen over exclusiviteit en over de termijn waarbinnen de geïnteresseerde moet aangeven of hij met de transactie wil doorgaan. Er is geen sprake van bindende werking ten aanzien van het bod of de voorgenomen transactie, maar de geheimhouding en exclusiviteit zijn uiteraard wel bindend. Gelet op de belangen is het niet ongebruikelijk dat een boeteclausule wordt overeengekomen.

Geheimhoudingsverklaring exclusiviteit algemeen: vervolgstappen

Indien partijen na deze eerste fase besluiten om verder te gaan met de transactie, dan wordt meestal een intentieovereenkomst gesloten waarin het gehele verdere proces wordt beschreven. Het kan ook zijn dat partijen gelijke een definitieve overeenkomst sluiten. Dit is alleen aan de orde als partijen na uitwisseling van de informatie voldoende op 1 lijn blijken te zitten. In het model wordt rekening gehouden met het staken of voortzetten van de onderhandeling, na de uitwisseling van de initiële informatie. Het model gaat overigens uit van twee BV’s die zaken met elkaar doen, maar dit is gemakkelijk aan te passen voor een eenmanszaak of een andere rechtsvorm.

In deze webshop vindt u ook een overeenkomst geheimhouding en exclusiviteit specifiek voor overnames