Aandeelhoudersbesluit emissie aandelen

Referentie : DGA 15

 10,00 ex. btw

Notulen voor een algemene vergadering van een B.V. waarin de besluitvorming over de uitgifte van nieuwe aandelen is vastgelegd, al dan niet met uitsluiting van het voorkeursrecht. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Dit model voor een aandeelhoudersbesluit emissie aandelen in een B.V. gaat er vanuit dat het voornemen tot de emissie door het bestuur op de agenda is gezet. Het model bevat naast een voorbeeldtekst ook een aantal praktische tips. De notulen zijn met name van belang voor het geval het in de algemene vergadering tot een stemming komt met betrekking tot het agendapunt. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming.

Na het besluit van de aandeelhouders tot goedkeuring van de emissie kunnen de aandelen door het bestuur worden uitgegeven door middel van een notariële akte. Deze akte wordt meestal in concept aangehecht aan de notulen.

Aandeelhoudersbesluit emissie aandelen: voorkeursrecht

De bestaande aandeelhouders hebben een voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, naar rato van hun aandelenbelang. Hierdoor kunnen zij verwatering voorkomen, maar dan zullen deze aandeelhouders ook de emissieprijs moeten kunnen betalen. Het is mogelijk om aan een of meer aandeelhouders het voorkeursrecht te ontzeggen. Hierdoor zal in ieder geval verwatering optreden, hetgeen onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, zelfs als aan alle statutaire eisen is voldaan.In de praktijk kan verwatering ook zonder uitsluiting van het voorkeursrecht optreden, als bepaalde aandeelhouders niet meer willen of kunnen investeren.

Een voorbeeld van een oproeping voor de algemene vergadering, waarin de uitgifte van nieuwe aandelen is geagendeerd vind u ook in deze categorie DGA. Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgesloten, terwijl niet alle aandeelhouders in de emissie worden genoemd, dan zal door het bestuur aan de overige aandeelhouders een aankondiging uitgifte met voorkeursrecht worden gestuurd, zodat deze aandeelhouders in de gelegenheid zijn om hun voorkeursrecht uit te oefenen.