Reglement Raad van Advies

Referentie : SW 09

 15,00 ex. btw

Reglement voor de Raad van Advies voor een eenmanszaak, VOF of BV. Geschikt voor een onderneming die geen formele raad van commissarissen kan of wil instellen, maar wel behoefte heeft aan advies en ondersteuning. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Het Reglement Raad van Advies is geschikt voor een onderneming die geen formele raad van commissarissen kan of wil instellen, maar wel behoefte heeft aan advies of ondersteuning.

Doel

Het komt regelmatig voor dat een directie of DGA behoefte heeft aan een overleg- of adviesorgaan. Dit kan een commissie van wijze mannen of vrouwen zijn of een delegatie van  investeerders. Meestal zal er dan een raad van commissarissen worden ingesteld, maar dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het om een eenmanszaak gaat of een vennootschap onder firma. In dat geval kan een Raad van Advies een oplossing zijn. Maar ook als het om een BV gaat, heeft een raad van commissarissen niet altijd de voorkeur. Een raad van commissarissen heeft een aantal wettelijke en statutaire rechten en plichten, waar zowel een directie als een adviseur niet altijd op zit te wachten.

Reglement Raad van Advies: bepalingen

In dit Reglement wordt duidelijk de taak van de Raad van Advies beschreven en de rol van de leden van deze Raad. Dit is van belang omdat een Raad van Advies geen wettelijke regeling kent. De verhouding tussen de directie en de Raad van Advies, zoals de benoeming en ontslag, wordt dus volledig bepaald door de inhoud van het Reglement. Ook wordt aandacht besteed aan de samenstelling, het profiel van de leden en de vergoeding.

Voorts wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de vergaderingen van de Raad van Advies plaatsvinden. Je moet dan denken aan de oproeping, agenda, frequentie en de besluitvorming.

In deze webshop vindt u ook een voorbeeld van een Reglement Raad van Advies die speciaal geschikt is voor een Stichting.