VOF contract 2 vennoten Engelstalig

Referentie : SW 24

Dit Engelstalige VOF contract heeft betrekking op de samenwerking tussen 2 vennoten, die ieder een gelijk aandeel hebben in de VOF. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

VOF contract 2 vennoten

Het Engelstalige model VOF contract 2 vennoten gaat uit van samenwerking van 2 vennoten die op basis van gelijkwaardigheid samenwerken in een VOF. Dit model bevat standaardbepalingen over de duur van de samenwerking, bevoegdheid van de vennoten, verdeling van de werkzaamheden, arbeidsongeschiktheid, verdeling van de winst, etc. Daarnaast is voorzien in de uittreding van één of meer der partijen en de voortzetting door de andere partijen. Partijen hebben in dit model de keuze om te kiezen vooraf vast te leggen of bij uittreding een vergoeding met goodwill of zonder goodwill zal worden betaald.

Wat is een VOF?

Een VOF is een samenwerkingsvorm waarin samen met één of meer partners een onderneming wordt gevoerd. De partners zijn de vennoten. Kenmerkend voor samenwering in een VOF is dat iedere vennoot iets inbrengt in de onderneming. Dit kan zijn goodwill, geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill, etc. De VOF is net als de eenmanszaak vormvrij. Dit wil zeggen dat er voor de oprichting geen notariële acte nodig is. Ook hoeft er geen kapitaal te worden zoals bij BV of NV wel is vereist. Bij een VOF kan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van diverse fiscale ondernemersfaciliteiten.

Let op privé vermogen

Een nadeel van een VOF is dat schuldeisers van de VOF verhaal kunnen halen op zowel het zakelijke vermogen van de VOF als het privé vermogen van de vennoten. Dit heeft als gevolg dat indien de VOF failliet gaat, de vennoten ook failliet zullen gaan. De VOF heeft wel een zogenaamd afgescheiden vermogen. Het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen is afgescheiden van het privé-vermogen van de vennoten. Het zakelijk vermogen mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming. Alleen de zaakschuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op jullie zakelijke vermogen. Als dit afgescheiden vermogen niet genoeg is om de schulden van de VOF te voldoen, dan kunnen de zaakschuldeisers voor de gehele schuld bij het privé-vermogen van de vennoten terecht.  Privé-schuldeisers kunnen privé-schulden dus niet op het zakelijke vermogen van de VOF of op het privé-vermogen van de medevennoten verhalen.

Afspraken schriftelijk vastleggen

Alhoewel de oprichting van de VOF vorm vrij is, is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Dit model VOF contract 2 vennoten kan daarvoor worden gebruikt. Net als bij de eenmanszaak en de BV is het verplicht om de VOF in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vof contract 2 vennoten Nederlandstalig

Voor de Nederlandstalige versie van dit contract klikt u hier.