SaaS diensten

Referentie : PA 10

Dit pakket voor Software as a Service (SaaS) diensten bevat de volgende documenten:

  • een Overeenkomst Levering SaaS diensten
  • een Service Level Agreement (SLA) SaaS diensten
  • een Verwerkersovereenkomst conform de AVG

 

Meer informatie

Dit is een pakket voor SaaS diensten: Overeenkomst, SLA en Verwerkersovereenkomst.

Kenmerkend voor de levering van een SaaS dienst is dat de software zich bevindt op een server die gehost wordt door de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Overeenkomst Levering SaaS diensten. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers). 

SaaS diensten: SLA

In de hoofdovereenkomst worden meestal de algemene voorwaarden en condities geregeld, zoals de prijs, de looptijd, geheimhouding, aansprakelijkheid en de rechten van intellectuele eigendom. De exacte Service Levels worden vastgelegd in een afzonderlijke Service Level Agreement (SLA). Hierin staan de Service Levels ten aanzien van de beschikbaarheid, support, onderhoud en het incidenten management. De beschikbaarheid wordt vaak uitgedrukt in een percentage dat de SaaS dienst toegankelijk moet zijn, buiten de maintenance windows. Ook bevat deze SLA een communicatie matrix. De Overeenkomst en SLA zijn ook los verkrijgbaar in onze webshop.

Verwerkersovereenkomst

Indien op basis van de Overeenkomst Levering SaaS diensten persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn partijen wettelijk verplicht om een Verwerkersovereenkomst op te stellen. In dit pakket zit ook een Verwerkersovereenkomst welke volledig voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.