Aandelentransactie (met koopprijsaanpassing)

Referentie : PA 11

 62,00 ex. btw

Dit pakket dekt een aandelentransactie van begin tot eind. Van de eerste geheimhoudingsverklaring tot de koop-verkoopovereenkomst kan alles worden geregeld, inclusief het due diligence onderzoek. Aantal documenten: 5

Meer informatie

Het pakket aandelentransactie (met koopprijsaanpassing) bevat de volgende documenten:

  • NDA (geheimhouding)
  • Uitgebreide intentieovereenkomst
  • Vragenlijst due diligence onderzoek
  • Garanties
  • Koop-verkoopovereenkomst aandelen (met koopprijsaanpassing)

Dit pakket bevat voor het alle gebruikelijke bepalingen voor een succesvolle overname van aandelen, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties of vrijwaringen, een concurrentiebeding en de bestuurswisseling. Het is zeer gebruikelijk dat door de koper zekerheden worden verlangd in verband met de garanties en vrijwaringen. Dit kan door een gedeelte van de koopprijs achter te houden of een deel van de koopprijs in escrow te storten. Ook is het mogelijk een bankgarantie of concerngarantie te vragen. Een voorbeeld van een concerngarantie vindt u ook in deze webshop. Het voorbeeldcontract Overname aandelen kan worden aangevuld met de model Garanties, zie in deze webshop categorie Overnames.

Het pakket aandelentransactie bevat twee verschillende modellen voor de koop-verkoopovereenkomst:

Aandelentransactie: koopprijsaanpassing

Het model met een koopprijsaanpassing houdt rekening met het opstellen van een overnamebalans per datum van levering van de aandelen. Vaak wordt de koopprijs gebaseerd op een voorlopige overnamebalans, omdat de definitieve balans op het moment van leveren nog niet bekend is. De koopprijs kan worden gecorrigeerd als de definitieve overnamebalans gereed is, bijvoorbeeld als het eigen vermogen of het werkkapitaal afwijkt van de voorlopige cijfers. De overnamebalans wordt in dit model gezamenlijk vastgesteld of desnoods door een onafhankelijke deskundige.