Service Level Agreement SaaS Engelstalig

Referentie : ICT 23

In deze Service Level Agreement Engelstalig worden de Service Levels voor een Software as a Service (SaaS) dienst geregeld. Het gaat bijvoorbeeld om detailafspraken rondom de beschikbaarheid, support, onderhoud en incidenten management.  Aantal pagina’s: 7.

Meer informatie

Deze Service Level Agreement SaaS Engelstalig hoort bij een overeenkomst voor levering van SaaS-diensten. Kenmerkend voor de levering van een SaaS dienst is dat de software zich bevindt op een server die gehost wordt door de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Overeenkomst Levering SaaS diensten. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers). 

Service Level Agreement SaaS diensten

In de hoofdovereenkomst worden meestal de algemene voorwaarden en condities geregeld, zoals de prijs, de looptijd, geheimhouding, aansprakelijkheid en de rechten van intellectuele eigendom. De exacte Service Levels worden vastgelegd in een afzonderlijke Service Level Agreement (SLA). Hierin staan de Service Levels ten aanzien van de beschikbaarheid, support, onderhoud en het incidenten management. De beschikbaarheid wordt vaak uitgedrukt in een percentage dat de SaaS dienst toegankelijk moet zijn, buiten de maintenance windows. Ook bevat deze SLA een communicatie matrix.

Deze SLA gaat uit van gemiddelde responsetijden. Dit zijn slechts voorbeelden, het onderverdelen van service levels, bijvoorbeeld brons, zilver en goud is maatwerk en afhankelijke van de wensen van de klant.

Deze Service Level Agreement (SLA) SaaS diensten hoort bij de Engelstalige Agreement for the Provision of SaaS, die zich in deze webshop bevindt. Maar de SLA kan ook los van deze Overeenkomst worden gebruikt en bij een andere overeenkomst met betrekking tot een SaaS oplossing worden gevoegd.