Aandelenoptieregeling

Referentie : AR 04

 19,00 ex. btw

Dit voorbeeld van een aandelenoptieregeling is geschikt voor bedrijven die opties aan hun personeelsleden willen geven. Een optie geeft de werknemer het recht om tegen een voorafgesproken prijs aandelen in de werkgever te verkrijgen. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Een aandelenoptieregeling wordt vaak gebruikt om werknemers voor hun inzet te belonen en ze langer te binden aan de onderneming. Dit model van een aandelenoptieregeling bevat alle benodigde en gebruikelijke bepalingen, zoals de looptijd van de optie en de voorwaarden waaronder de optie kan worden omgezet in aandelen. Om verwatering te voorkomen is een clausule opgenomen, waardoor de werknemer wordt beschermd bij een tussentijdse emissie. Voor de werkgever kan van belang zijn dat de werknemer meewerkt aan de verkoop van de aandelen aan een derde partij, die 100% van de aandelen wenst te verkrijgen. Ook hier is rekening mee gehouden.

Fiscale gevolgen aandelenoptieregeling

Indien de koers van de aandelen op het moment van het uitoefenen van de optie hoger is dan de prijs bij verkrijgen van de optie, dan vormt dit voor de werknemer een extra beloning. Indien de werknemer winst maakt met de opties, dan kan dit fiscale gevolgen hebben voor werknemer en werkgever. Belasting van deze winst vindt doorgaans pas plaats bij uitoefening van de optie en de aandelen verhandelbaar zijn, maar raadpleeg voor de zekerheid een fiscalist, voordat u als werkgever een aandelenoptieregeling invoert.

De werknemer die aandeelhouder wordt kan mogelijk verplicht worden om gelijktijdig een aandeelhoudersovereenkomst te tekenen. Verschillende modellen voor een aandeelhoudersovereenkomst vindt u in de categorie DGA.