Algemene procesvolmacht

Referentie : PR 01

 9,00 ex. btw

In winkelmand

Indien uw procesvertegenwoordiger (raadsman) geen advocaat is, moet die vertegenwoordiger een procesvolmacht hebben. Ontbreekt een procesvolmacht, dan bestaat het risico dat u niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit model is een algemene procesvolmacht en eenvoudig door u zelf verder in te vullen. Aantal pagina’s: 1

Meer informatie

Algemene procesvolmacht

Dit is een model van een Algemene procesvolmacht. In veel procedures kunt u zich laten vertegenwoordigen door wie u maar wilt, en is een advocaat niet verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • civiele procedures bij het kantongerecht (als het gaat om vorderingen die minder dan € 25.000,- bedragen)
  • als u de gedaagde bent in een kort geding,
  • in alle bestuursrechtelijke procedures,
  • in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw,
  • in procedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Indien uw procesvertegenwoordiger (raadsman) geen advocaat is, moet die vertegenwoordiger een procesvolmacht hebben. Zonder volmacht bestaat het risico dat u niet-ontvankelijk wordt verklaard. De algemene procesvolmacht geldt voor één zaak. De volmacht wordt gegeven voor alles wat de procesvertegenwoordiger in het kader van afwikkeling van de procedure nodig of zinvol lijkt. Dit zal meestal bestaan uit het voeren van het woord voor de volmachtgever en het aangaan en onderhandelen van schikkingen.

Procesvolmacht VvE

Het gebeurt vaak dat een Vereniging van Eigenaren een procedure tegen een aannemer bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw begint. Het is dan van belang dat het bestuur van de VvE een procesvolmacht krijgt. In recente rechtspraak is duidelijk geworden dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich coulanter opstelt wanneer de volmacht ontbreekt. Gebruikt u echter dit model meteen, dan scheelt dat veel zorgen en tijd.