Algemene Voorwaarden SaaS-oplossingen

Referentie : AV 15

 21,00 ex. btw

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor leveranciers van ‘software as a service’, vaak ook aangeduid met de term SaaS, ASP (Application Service Provider), Cloud-diensten of Software-on-demand.

Aantal pagina’s: 9.

Meer informatie

Dit is een model voor de algemene voorwaarden die u als leverancier kunt gebruiken voor de levering van SaaS-oplossingen. Dit model bevat de meest voorkomende bepalingen uit de leveringscontracten van van SaaS-oplossingen en is verder te personaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken mbt  de toegang tot de software, een geheimhoudingsclausule en gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn SaaS-oplossingen?

Kenmerkend voor de levering van SaaS diensten is dat de software zich bevindt op een server die gehost wordt door de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Overeenkomst Levering SaaS diensten. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers).

Inhoud van de algemene voorwaarden en aanverwante modellen

Dit model gaat er vanuit dat de exacte Service Levels zijn vastgelegd in een afzonderlijke Service Level Agreement (SLA). Deze SLA kunt u ook in deze webshop vinden. In het algemene deel van dit model worden de algemene leveringsvoorwaarden geregeld, waaronder IPR, privacy, geheimhouding en aansprakelijkheid. De eisen waaraan de eindgebruikers moeten voldoen (te vergelijken met de voorwaarden van een end user license agreement) zijn ook geformuleerd.

Indien op basis van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn partijen wettelijk verplicht om een Verwerkersovereenkomst op te stellen. In deze webshop vindt u een voorbeeldcontract Verwerkersovereenkomst, die volledig voldoet aan nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bent u meer opzoek naar een overeenkomst voor de levering van SaaS-oplossingen dan naar algemene voorwaarden? Deze bieden wij ook aan in onze webshop.