AVG privacy pakket Engelstalig

Referentie : PA 16

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, overheden en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van groot tot klein is elke organisatie zelf verantwoordelijk om tijdig te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. Naast Nederlandstalige documenten bestaat ook veel behoefte aan Engelstalige AVG-documenten, door de toenemende internationalisering. Dit pakket bevat de belangrijkste Engelstalige juridische documenten die gebruikt kunnen worden om aan de AVG te voldoen. Aantal documenten in dit pakket: 3

Meer informatie

AVG privacy pakket Engelstalig

Het AVG privacy pakket Engelstalig bevat de volgende documenten:

Privacy Statement AVG Engelstalig

Een privacy statement, ook wel privacy verklaring genoemd, is verplicht om klanten van winkels, bezoekers van websites of gebruikers van apps te informeren als er via een bestelformulier, website, webwinkel of een app persoonsgegevens worden verzameld. In dit voorbeeld van een privacy statement wordt ook aandacht geschonken aan het gebruik van cookies en Google Analytics.

Verwerkersovereenkomst AVG

Indien u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een verwerker, bent u volgens de AVG verplicht om een schriftelijke verwerkersovereenkomst te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een online boekhoudpakket waarmee uw organisatie werkt. Maar ook de software waarmee de persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Die wordt vaak namelijk buiten de deur beheerd en niet binnen een eigen ICT-omgeving. In al deze gevallen wordt een verwerkingsovereenkomst wettelijk verplicht. Of het uitbesteden van incasso van de contributie of de verzending van de nieuwsbrieven van een organisatie. Maar ook de ledenadministratie van een vereniging die buiten de deur wordt gedaan en de informatie die in de cloud worden opgeslagen.

De verwerkersovereenkomst van de AVG is dus een belangrijk document waarin o.a. wordt vastgelegd waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Maar ook welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. En de mogelijkheden om een audit uit te voeren en of de verwerker ook subverwerkers mag inschakelen voor de verwerking. Al met al dus best complex. Dit model verwerkersovereenkomst voldoet aan alle vereisten die de AVG daaraan stelt.

Subverwerkersovereenkomst AVG

Een verantwoordelijke en bewerker kunnen afspreken dat de verwerker bepaalde werkzaamheden van de verwerking van persoonsgegevens mag uitbesteden aan een subverwerker. De AVG stelt als eis dat er tussen de verwerker en de subverwerker een subverwerkersovereenkomst wordt gesloten waarin alle relevant bepalingen uit de verwerkersovereenkomst worden overgenomen. U kunt dit regelen met het model subverwerkersovereenkomst dat onderdeel uitmaakt van het AVG privacy pakket.