Garantie voor product Engelstalig

Referentie : FZ 24

 15,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld garantie voor producten Engelstalig, ofwel een Warranty for products. In dit voorbeeld garantie voor producten geeft de producent van een product voor een bepaalde periode een beperkte garantie voor zijn product en de onderdelen daarvan. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld garantie voor product Engelstalig, ofwel een Limited warranty. Met zo’n garantie geeft de producent voor een bepaalde periode een beperkte garantie voor zijn product en de onderdelen daarvan.

De garantie wordt afgegeven voor defecten in de materialen en de afwerking. De garantie kan worden afgegeven voor één jaar. Ook is het mogelijk om op bepaalde onderdelen slechts 90 dagen garantie af te spreken.

Uitsluitingen en beperkingen op de garantie voor product

In dit voorbeeld garantie voor producenten staan enkele gebruikelijke uitsluitingen en beperkingen. Deze uitsluitingen en beperkingen zijn in ieder geval: schade door het laten vallen van het product, ongelukken, botsingen, vuurschade, onderdompeling in water, bevriezing en het op een verkeerde manier gebruiken van het product. Daarnaast wordt schade veroorzaakt door gebruik op een andere manier dan in de gebruikershandleiding beschreven niet gedekt door deze garantie. Ook schade veroorzaakt door het zelf aanpassen van het product, het gebruiken van onderdelen van derden, het verkeerd schoonmaken en het openen van de elektrische componenten van het product is uitgesloten.

Verder omschrijft deze garantie de manier waarop een reparatie of vervanging van het product aangevraagd kan worden en wordt beschreven hoe de producent dit proces verder dient af te handelen.

Niet hetzelfde als wettelijke garantie

Deze garantie moet niet worden verward met de wettelijke garantie dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten. Deze wettelijke regel is vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en wordt het conformiteitsvereiste genoemd. De wettelijke garantie is altijd van toepassing, ongeacht de fabrieksgarantie. De wettelijke garantie speelt in de koopovereenkomst tussen koper en verkoper, de fabrikant is hierbij dus geen partij. Daarom kan de verkoper zich niet beroepen op overmacht door een verlopen fabrieksgarantie.