Geheimhoudingsovereenkomst uitbesteding productie

Referentie : NDA 11

 15,00 ex. btw

Deze geheimhoudingsovereenkomst is eenzijdig, dat wil zeggen dat er een verstrekkende partij is en een ontvangende partij. De geheimhouding geldt voor de ontvangende partij en kan gebruikt worden bij de uitbesteding van (een deel van) de productie. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Het model Geheimhoudingsovereenkomst uitbesteding productie gaat uit van de verstrekking van informatie van een Partij X aan Partij Y. Deze geheimhoudingsovereenkomst is eenzijdig, dat wil zeggen dat er een verstrekkende partij is en een ontvangende partij.

Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer Partij X (een onderdeel van) de productie wil laten doen door een andere partij. Ten behoeve van deze uitbesteding zal er (technische) informatie gedeeld moet worden met de andere partij. Doormiddel van deze geheimhoudingsovereenkomst spreken partijen af dat deze informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en dat Partij X eigenaar blijft van het intellectuele eigendom.

Geheimhoudingsovereenkomst uitbesteding productie: bepalingen

Verder bevat dit model een boeteclausule waarin direct opeisbare boete wordt overeengekomen per overtreding van deze overeenkomst en een bepaling over de verstrekking van informatie aan medewerkers of adviseurs.

In onze webshop bieden wij ook geheimhoudingsovereenkomsten aan met meer algemeen karakter, deze zijn bijvoorbeeld ook te gebruiken bij samenwerking tussen twee BV’s, zonder dat het gaat om uitbesteding van (een onderdeel van) de productie. Zie bijvoorbeeld: