Non Circumvention Agreement NDA Engelstalig

Referentie : NDA 10

Dit is een voorbeeld van een Non Circumvention Agreement. Deze Engelstalige NDA wordt gebruikt wanneer een bemiddelaar of tussenpersoon de identiteit van zijn klant wil beschermen en voorkomen dat zaken worden gedaan achter zijn rug. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld van een Non Circumvention Agreement NDA. Deze Engelstalige overeenkomst  is met name geschikt voor tussenpersonen en bemiddelaars, die een klant willen introduceren bij een geïnteresseerde, maar willen voorkomen dat partijen zaken gaan doen achter de rug van de bemiddelaar om (=non circumvention).

Non Circumvention Agreement NDA: bepalingen

Dit  zeer uitgebreide Engelstalige model bevat, naast de bepalingen over de vertrouwelijke informatie en de bescherming van de identiteit van de klant, bepalingen over wie binnen het ontvangende bedrijf de informatie in mag zien, de retournering of vernietiging van de informatie wanneer de transactie niet gerealiseerd wordt, uitzonderingen op de vertrouwelijkheid van de informatie, de duur van de geheimhoudint, een rechts- en forumkeuze, etc.

Gelet op het grote belang dat er geen zaken worden gedaan buiten de bemiddelaar om, staat er in deze Non Circumvention Agreement ook een stevige boeteclausule, zodat de bemiddelaar of tussenpersoon eventueel de misgelopen commissie of provisie kan vorderen van de overtreder.

Andere contracten

In deze webshop vindt u onder meer ook algemeen Engelstalig model voor de eenzijdige verstrekking van informatie en een Engelstalig model voor tweezijdige verstrekking (uitwisseling) van informatie. Voor alle voorbeeldcontracten met betrekking tot geheimhouding en Engelstalige non-disclosure agreements (NDA’s) klikt u hier.