Incasso pakket

Referentie : PA 05

 30,00 ex. btw

Dit incasso pakket is bruikbaar voor een onderneming die standaarddocumenten voor haar debiteurenbeleid nodig heeft. Het pakket bevat de juridische documenten die nodig zijn om een geldvordering vordering te incasseren. Aantal documenten: 3

 

 

Meer informatie

Dit incasso-pakket bestaat uit de volgende documenten:

  • 14 dagen brief (aanmaning)
  • dagvaarding rechtbank, sector kanton
  • procesvolmacht

Het model 14-dagen brief is een aanmaning die voldoet aan de eisen die de wet aan een 14 dagen brief stelt. In dit model wordt de debiteur expliciet gewezen op de gevolgen van niet betaling, waaronder de hoogte van de te vorderen incasso kosten. De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 november 2016 uitgemaakt dat de betalingstermijn van 14 dagen pas ingaat op de dag nadat de 14-dagen brief (aanmaning) bij de debiteur is bezorgd. Pas na deze 14-dagentermijn mag de vordering met incassokosten worden verhoogd. Ervan uitgaande dat PostNL 1 dag nodig heeft (tenzij de volgende dag een zondag, maandag of officiële feestdag is) voor bezorging, vangt de termijn aan op de tweede dag na dagtekening van de brief. De 14 dagen zijn dus in de praktijk minimaal 16 dagen.

De voorbeeld dagvaarding is geschikt voor een procedure bij de kantonrechter (vorderingen < € 25.000,-). Het model is gemaakt voor de situatie waarin sprake is van 1 gedaagde. Uitgangspunt van dit model is het opeisen van geldvordering. Het model dagvaarding kantonrechter 1 gedaagde maakt gebruikt van kopjes. De tekst onder de kopjes kan eenvoudig worden ingevuld zodat het model per zaak op maat kan worden gemaakt.

Het 3e document is een model procesvolmacht. In veel procedures kunt u zich laten vertegenwoordigen door wie u maar wilt. Dit geldt bijvoorbeeld voor civiele procedures bij het kantongerecht (vorderingen < € 25.000,-), als gedaagde in kortgeding, alle bestuursrechtelijke procedures, de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), etc. Indien uw procesvertegenwoordiger (raadsman) geen advocaat is, moet die vertegenwoordiger een procesvolmacht hebben.

Incassoservice

Naast dit pakket bieden wij ook een incassoservice aan. Wij sturen de incassobrief dan voor u. Klik hier voor de uitleg!