Activa passiva transactie

Referentie : PA 06

 54,00 ex. btw

Dit pakket bevat alle documenten die nodig zijn om een activa-passiva transactie van begin tot eind te regelen. Bij een activa-passiva transactie worden activiteiten overgedragen, geen aandelen. Aantal documenten: 4.

Meer informatie

Het pakket activa passiva transactie bevat de volgende documenten:

  • NDA (geheimhouding)
  • Uitgebreide intentieovereenkomst
  • Vragenlijst due diligence onderzoek
  • Koop-verkoopovereenkomst overname activa passiva

Het belangrijkste verschil met een aandelentransactie is dat bij een activa-passiva transactie alleen de goederen worden overgedragen die expliciet genoemd worden in de overeenkomst. De koper kan er dus voor kiezen om de schulden van de verkoper aan derden (zoals belastingschulden) niet over te nemen.

Het modelcontract overname activa passiva bevat alle gebruikelijke bepalingen, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties, een concurrentiebeding, zekerheden en de wisseling van de directie. In het voorbeeldcontract zelf staan een aantal belangrijke garanties genoemd die veel voorkomen. Eventueel kunnen deze garanties worden uitgebreid met de set van voorbeeld Garanties, die los verkrijgbaar zijn in deze webshop.

Activa passiva transactie: risicoverdeling

Koper is bij overname van activa en passiva niet aansprakelijk voor de activiteiten die de verkoper voor de leveringsdatum heeft uitgevoerd. Het risico voor de activiteiten gaat over op koper per leveringsdatum. De activa en passiva die worden verkocht moeten nauwkeurig worden omschreven. In het model is hiermee rekening gehouden. Dit speelt vooral bij contracten die worden overgenomen. Indien geen specifieke afspraken worden gemaakt, dan neemt de koper alle rechten en plichten over die zijn verbonden aan het contract. Dus ook alle oude vorderingen, bijvoorbeeld claims van klanten. Om dit te voorkomen zal de koper expliciet in het contract moeten opnemen dat de rechten en plichten tot de leveringsdatum voor rekening van verkoper zijn en daarvoor een vrijwaring bedingen.

Bij een activa passiva transactie moet verder rekening worden gehouden met de Wet Overgang Onderneming. Op grond van deze wet gaat komt het personeel automatisch in dienst van de koper, als sprake is van de overgang van een onderneming. Hiervan kan al snel sprake zijn, ook als slechts zeer weinig activa wordt overgenomen. Contractueel kun je toepasselijkheid van deze wet niet uitsluiten, wel is het mogelijk om de gevolgen te regelen door bijvoorbeeld in het contract op te nemen dat alle loonkosten tot datum levering voor rekening van verkoper zijn.