Incassobrief Engelstalig

Referentie : VB 19

Dit is een voorbeeld incassobrief Engelstalig. Dit model kunt u gebruiken wanneer u al eerder een 14-dagen brief aan uw debiteur heeft verstuurd. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Let op: Heeft u uw schuldenaar nog niet eerder een 14 dagen brief (ofwel aanmaning) verstuurd? Doe dit dan eerst. Het Engelstalige model vindt u hier.

Incassobrief Engelstalig

Dit is een voorbeeld incassobrief Engelstalig. Dit model kunt u gebruiken wanneer u al eerder een 14-dagen brief (ofwel aanmaning) aan uw debiteur heeft verstuurd en de factuur nog steeds niet betaald is. Met deze laatste incassobrief vraagt u de schuldenaar nog één laatste keer om betaling. De termijn is nu 5 kalenderdagen. Als de betaling weer uitblijft is het tijd om een procedure bij de rechtbank te beginnen. In deze voorbeeldbrief is benoemd dat de kosten van de schuldenaar in dat geval nog hoger oplopen. Dit zal de schuldenaar er meestal toe bewegen de factuur alsnog te voldoen.

Buitengerechtelijke incassokosten

De schuldenaar is niet direct de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Dit is pas het geval nadat u de 14 dagen brief heeft verstuurd en deze termijn verstreken is. Wanneer u deze incassobrief verstuurt, is de schuldenaar de buitengerechtelijke incassokosten dus wél verschuldigd. Die kostenpost is in dit model dan ook opgenomen. Voor consumenten geldt de WIK (Wet incassokosten) als dwingend recht. Van dwingend recht mag niet worden afgeweken. De incassokosten worden vastgesteld conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Hogere kosten of andere kosten dan de incassokosten zijn niet toegestaan.