Voorbeeldbrief betalingsregeling

Referentie : VB 13

 15,00 ex. btw

Voorbeeldbrief voor het vastleggen van een goede betalingsregeling. Met dit aanbod tot een betalingsregeling voorbeeld sluit u een waterdichte betalingsregeling. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Een betalingsregeling is soms snel gemaakt. U bent al lang blij dat uw debiteur gaat betalen.  Hierdoor bestaat het gevaar dat u te snel handelt en de betalingsregeling niet goed of volledig vast legt. Komt uw debiteur de betalingsregeling vervolgens niet na, dan zal hij zich achter onduidelijke afspraken gaan verschuilen om niet hoeven te betalen of de betaling uit te stellen.  Voorkom dit en stel een waterdichte betalingsregeling op. Voor het vastleggen van de juiste afspraken kunt u onze voorbeeldbrief betalingsregeling gebruiken.

Belangrijke voorwaarden voorstel betalingsregeling

In een goede betalingsregeling staat een schulderkenning van uw debiteur. Ook is opgenomen welke bedragen uw debiteur periodiek moet betalen en op welke bankrekening. Van belang is om goed te regelen wat de gevolgen van de betalingsregeling zijn indien uw debiteur een termijn niet of niet tijdig betaalt.

Het beste is om af te spreken dat de betalingsregeling is dat geval zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling komt te vervallen en dat op dat moment het dan nog openstaande bedrag in zijn geheel opeisbaar is. Maakt u die afspraak niet dan moet u uw debiteur eerst in gebreke stellen. Ook kan uw debiteur stellen dat hij alleen in gebreke is voor de periodieke betaling van die periode. U zult dan eerste de betalingsregeling moeten ontbinden voordat u het gehele nog openstaande bedrag kunt opeisen. Gaat u een betalingsregeling vastleggen, lees dan in ieder geval eerst deze 5 belangrijke tips.

Voorbeeldbrief betalingsregeling

Indien u gebruik maakt van onze voorstel betalingsregeling voorbeeld, dan loopt u dat risico niet. In onze voorbeeldbrief is gedacht aan alle zaken die van belang zijn voor een waterdichte betalingsregeling.